30.03.2021

ПРИВІД ЗАМИСЛИТИСЯ

Щорічно в останню  суботу березня відзначається акція «Година Землі», започаткована Всесвітнім Фондом Дикої Природи. У цей день на одну годину мільйони людей виключають світло, щоб звернути увагу держав і кожного з нас на екологічні проблеми нашої планети: зміну клімату, неконтрольоване використання і забруднення природних, екологічних ресурсів Землі. Зараз в усьому світі стає дуже популярною філософія ZERO WASTE (нуль відходів), яка передбачає 5 принципів розумного підходу до сучасного стилю життя 5R: REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE, ROT.

Вони передбачають відмову від багатьох матеріалів, яких не має в природі (наприклад, пластик), зменшувати кількість предметів у нашому оточенні, що незабаром опиняються у смітнику, продовжувати життя тих речей, які можна відремонтувати або вигадати новий спосіб  використання. Два останні принципи – переробка відходів і компост органіки, звичайно вимагають участі науки та бізнесу. Але перші три  – це наш вибір, рівень екологічної культури кожного з нас.

Для нашої академії вже стало традицією навесні проводити місячник екологічної культури. Лабораторія екологічної інкультурації  кафедри філософії запрошувала на круглі столи всіх не байдужих до  долі Землі й якості життя на ній не тільки нас, але й наших дітей і онуків. Пандемія, карантин стали перешкодою до цих заходів. Але лабораторія екологічної інкультурації продовжує дистанційну просвітницьку роботу, наукову роботу за напрямками сталий розвиток і екологічна культура, екологічна освіта, культура здоров’я – адже здоров’я людини неможливо зберегти без збереження довкілля, середовища її існування.

Весняні місяці багаті на міжнародні екологічні події: День Землі, День охорони довкілля, День екологічних знань. Екологічна освіта у багатьох країнах є пріоритетним напрямком просвіти, освіти, виховання для реалізації сталого розвитку людства. Ми знаємо успіхи науковців нашої академії в дослідженнях цього напрямку, організацію Енерго-інноваційного хабу та його заходи на шляху до Зеленого університету. Якщо “технологічна” функція екологічної освіти (стратегії і технології взаємодії з природою) – це прерогатива спеціальних дисциплін; розвиток знань про довкілля, знання законів розвитку біосфери – мета природничих навчальних дисциплін, то мотиваційна функція (формування мотивів екологічно свідомих вчинків, екологічної культури і моралі), цілеспрямоване формування всіх підструктур екологічної свідомості і екологічного мислення – першочергова задача не тільки психологів, але всіх педагогів в руслі загального розвитку особистості.

Ноосферний напрямок реформування освіти виражається перш за все в необхідності формування екологічної свідомості, екологічного мислення в процесі вивчення дисциплін як фундаментального, гуманітарного циклів, так і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, в розробці педагогічних технологій, що сприяють виконанню названої задачі.

У людства вже немає часу на чекання спонтанного розвитку екологічної свідомості. Цілеспрямований розвиток екологічного мислення, екологічної культури, всіх компонентів індивідуальної і суспільної екосвідомості в процесі виховання, навчання і самоосвіти – єдиний шлях у майбутнє.  Мислити по-новому – цей тезис справедливий не тільки в політичній, суспільній сфері, але і в повсякденному житті. Роль системи освіти тут важко переоцінити. І як не згадати слова нашого великого співвітчизника Володимира Івановича Вернадського про те, що мірою національного й індивідуального багатства мають бути знання й духовні цінності людини, що живе в гармонії з природним середовищем.

Складановська М.Г.

Куратор лабораторії екологічної інкультурації

?>
вверх