17.09.2022

Проєкт ПДАБА став переможцем програми Erasmus+ Jean Monnet Modules / The PSACEA Project won Erasmus+ Jean Monnet Module Grant

Проєкт «Європейські практики з зеленої ініціативи: уроки для України (EUGREEN)», підготовлений колективом двох кафедр ПДАБА – «Міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування» та «Екології та охорони навколишнього середовища», увійшов до списку переможців однієї із найавторитетніших освітніх програм Європейського Союзу – програми Жана Моне Модулі у рамках Erasmus+.

Переглянути реліз.


The project European practices on Green Deal: lessons for Ukraine (EUGREEN), conceived and headed by the interdisciplinary team of two PSACEA departments – the Department of International Economics & Public Management and Administration and the Department of Ecology &  Environmental Protection, –  entered the list of winners of one of the most prestigious educational programmes in the European Union – the Erasmus+ Jean Monnet Modules.

View release.

?>
вверх