01.04.2019

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Автомобільний транспорт»

1 квітня 2019 року в академії згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №192-л від 25.03.2019р. розпочала свою роботу акредитаційна комісія з акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Комісія працює у складі:
Сахно Володимир Прохорович – завідувач кафедри автомобілів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор – голова комісії;

Ляшук Олег Леонтійович – завідувач кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор технічних наук, доцент – член комісії.

Строк роботи комісії з 01 квітня по 03 квітня 2019 року включно.

На зустрічі з керівництвом академії, факультету та кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри, а також етапи роботи акредитаційної комісії.

?>
вверх