26.04.2021

Професійна складова підготовки майбутньої-науково-технічної еліти в контексті глобальних трансформацій суспільства

23 квітня  на базі Національного авіаційного університету (м. Київ) відбулася міжнародна науково-практична конференція в якій взяли участь викладачі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури кафедри УДІД (проф. Галина Євсєєва) та БДМ (Сергій Шатов).  На обговорення колег була подана наукова доповідь з досвіду роботи зі студентською молоддю «Професійна складова підготовки майбутньої-науково-технічної еліти в контексті глобальних трансформацій суспільства» в якій відзначалося, що «Національна економічна стратегія 2030», оприлюднена на форумі «Україна 2030» серед основних поставлених стратегічних цілей і завдань, визначає одним з головних – «сприяти розвитку людського потенціалу і виграти конкуренцію за рахунок професійної підготовки». Серед багатьох галузей, які сприятимуть трансформації українського суспільства в «Національній економічній стратегія 2030» означена й будівельна галузь. За визначенням цього документа, основними стратегічними цілями галузі будівництва до 2030 року є термомодернізація 25% житлового фонду та 20% будівель бюджетних установ; оновлення 100% старого та аварійного житла; збільшення удвічі площі нового житла, введеного в експлуатацію Для виконання вище зазначених цілей держава планує створити додатково майже 465 тис. робочих місць у будівельній і суміжних галузях. Окрім звичних професій і кваліфікацій, затребуваними стануть висококваліфіковані архітектори-реконструктори, реставратори, проектувальники 3D-друку в будівництві та інженери, проектувальники інфраструктури «розумного» будинку та архітектори енергоавтономних будівель. Перелічені вище кваліфікації потребують високого рівня  професійної підготовки і володіння технічними навичками, такими як: знання нормативно-правової бази будівельного сектора; організація будівельних робіт; знання норм витрат на будівельні матеріали; знання інженерних комунікацій і регулятивних документів; оцінювання інвестиційних проєктів і методи продажу; знання новітніх будівельних технологій і матеріалів. Уже сталим аспектом є наявність у працівника високого рівня комп’ютерних навичок, зі знанням спеціалізованих програм для дво- та тривимірного моделювання. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури у цій сфері посідає перше місце в Україні, саме науковій школі очолюваній професором М. Савицьким належить більшість патентів з 3D-друкування у галузі будівництва.

?>
вверх