05.04.2019

Продовжується робота експертної комісії щодо акредитації освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

В рамках експертної комісії з акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в присутності експерта проведено комплексну контрольну роботу з дисципліни «Основи урбаністики» в групі АРХ-17-3-мн та контрольну роботу з дисципліни «Філософські категорії в теорії архітектури» в групі АРХ-17-4мн для оцінювання якості рівня знань студентів.

Бажаємо комісії плідної роботи.

?>
вверх