19.03.2022

Про затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

В Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 року за №328/37664 зареєстровано наказ МОН від 08 лютого 2022 року №130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти».

Порядок визначає:
– загальні вимоги до процедур визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної або інформальної освіти;
– коло інституцій і осіб, на яких поширюється дія цього Порядку;
– перелік і послідовність процедур визнання;
– вимоги до Порядку визнання результатів неформального або інформального навчання закладу освіти;
– порядок подання заяв та ідентифікації результатів неформального або інформального навчання;
– організацію та проведення процедур оцінювання;
– врахування підсумків визнання результатів неформального або інформального навчання в подальшому освітньому процесі.

Відповідно до зазначеного Порядку, для забезпечення проведення процедур визнання результатів неформального та/або інформального навчання, заклад освіти розробляє власний порядок визнання та самостійно визначає конкретні організаційні та інші аспекти процедур визнання, уповноважує на їх виконання відповідні структурні підрозділи, призначає уповноважених осіб і визначає методи оцінювання. Формат оцінювання здобувачів освіти також визначається навчальним закладом.

?>
вверх