27.09.2022

Працюємо, незважаючи на всі складнощі сьогодення!!!

ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

22 вересня 2022 року відбулося перше в цьому навчальному році засідання навчально-методичної ради.

Порядком денним було передбачено обговорення наступних питань:

 1. Затвердження плану роботи навчально-методичної ради (НМР) академії на 2022–2023 навчальний рік. (Доповідач – Кравчуновська Т.С.)
 2. Про завдання та особливості організації освітнього процесу в 2022–2023 навчальному році. (Доповідач – Грабовський І.С.)
 3. Узгодження перспективного плану видання методичних вказівок на 2022–2023 навчальний рік. (Доповідач – Нажа П.М.)
 4. Про рекомендацію до друку методичних вказівок. (Доповідач – Нажа П.М.)
 5. Про аналіз результатів самооцінювання показників діяльності науково-педагогічних працівників академії в 2021–2022 навчальному році. (Доповідач – Нажа П.М.)
 6. Про зміни до «Положення про щорічне оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників». (Доповідач – Нажа П.М.)
 7. Про матеріальне стимулювання найкращих науково-педагогічних працівників академії за результатами 2021–2022 навчального року. (Доповідач – Данішевський В.В.)
 8. Про підготовку до акредитації освітніх програм в 2022–2023 навчальному році. (Доповідач – Лисенко Г.І.)
 9. Про доцільність запровадження нових освітніх програм. (Доповідач – Євсєєва Г.П.)
 10. Про конкурс на найкращу кафедру академії. (Доповідач – Євсєєва Г.П.)
 11. Узгодження плану проведення відкритих занять в осінньому семестрі 2022–2023 навчального року. (Доповідач – Федіна В.Г.)

 

Під час засідання члени Навчально-методичної ради одноголосно затвердили план роботи НМР академії на 2022–2023 навчальний рік, перспективний план видання методичних вказівок, рекомендацію до друку методичних вказівок, зміни до «Положення про щорічне оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників», план підготовки до акредитації освітніх програм, план проведення відкритих занять в осінньому семестрі 2022–2023 н.р.

Проректор з навчально-виховної роботи Євсєєва Г.П. подала на розгляд НМР документ «Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти», в якому зазначені загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в академії, розподіл відповідальності за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури академії, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти.

Після обговорення Навчально-методична рада рекомендувала «Систему заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» подати на затвердження Вченої ради.

Ми робимо все можливе, щоб якість наших послуг та покладений на нас обов’язок залишалися на високому рівні.

?>
вверх