01.06.2023

Популяризація проєкту 101085133 – EUGREEN

26 квітня 2023 року відбувся Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку», організований Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН України спільно з Українським товариством охорони природи та Всеукраїнською екологічною лігою. За для популяризації проєкту Модуль Жана Моне «Європейські практики із зеленої трансформації: уроки для України» на форум д.т.н. Яковишиною Т.Ф. було підготовлено доповідь та тези «Впровадження європейського зеленого курсу в навчальний процес при підготовці студентів в технічних вишах». В доповіді було наголошено на успішних результатах роботи в рамках проєкту кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування сумісно з кафедрою екології та охорони навколишнього середовища.

Політика Європейської Зеленої угоди (Green Deal) щодо сталого розвитку потребує підготовки кадрів, здатних шляхом вирішення конкретних прикладних задач в межах техногенно навантажених урбоекосистем сприяти екологізації економіки, перетворити Європу на кліматично нейтральний континент, підвищити добробут громадян, захистити біологічне різноманіття. Освітня компонента сприятиме формуванню у студентів знань про зміни клімату, адаптацію до їх негативних наслідків з наукової, соціальної та політичної точки зору, зважаючи на особливості техногенно навантажених регіонів та їх бази природних ресурсів, для забезпечення сталого розвитку урбанізованих територій, з урахуванням спрямованості їх виробництв. В процесі вивчення освітньої компоненти на підґрунті зелених практик ЄС будуть набуті теоретичні та практичні навички щодо розв’язання задач пов’язаних із впливом зміни клімату на функціонування природної та техногенної складової урбоекосистем техногенно навантажених регіонів; розроблення багатоцільових природоохоронних заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та забезпечення екологічної безпеки міських територій; формування механізмів адаптації та стимулювання процесів самовідновлення урбоекосистем з урахуванням глобальних цілей сталого розвитку, а саме, Європейської зеленої угоди щодо кліматичних заходів.

Набуті знання сприятимуть підготовці сучасних фахівців технічних вишів, які мають виявляти та аналізувати ключові проблеми економічного розвитку на конкретному виробництві, керуючись принципами зеленої економіки, обґрунтовувати механізми практичного вирішення екологічних проблем, здійснювати комплекс заходів щодо забезпечення зеленого розвитку на рівні промислового підприємства, суспільства та держави.

Серед доповідачів слід відзначити:
– директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, доктора педагогічних наук, професора – Вербицького В.В;
– голову Президії Українського товариства охорони природи, доктора економічних наук, професора – Шевчука В.Я.;
– керівника Бюро Української Греко-Католицької Церкви з питань екології, доктора – Шеремета В.К.;
– експертку Шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» (SALAR International) – Білик І.А.

На форумі було підняті питання розвитку екологічної освіти в Україні; побудови наскрізної траєкторії опанування екологічними знаннями; включення екологічних дисциплін до освітніх програм; підвищення рівня екологічної самосвідомості; формування активної громадської позиції щодо політики Європейської Зеленої угоди.

?>
вверх