14.09.2020

План спортивно-масових заходів

Олімпійського тижня

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури,

що проводиться в рамках Європейського тижня спорту в Україні

кафедрою фізичного виховання та спорту

Мета заходу − поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні та популяризація здорового способу життя.

Голова спортивного клубу ПДАБА, ст. викладач                                     А. О. Лапшин

 

Зав. кафедрою фізичного

виховання та спорту ПДАБА

к.фіз.вих., доцент                                                                                                      В. М. Шиян

?>
вверх