12.04.2024

Плагіату – ні! Доброчесності –так!

Відбулась підсумкова лекція членів комісії з етики та академічної доброчесності для всіх здобувачів освіти в ПДАБА.  В режимі онлайн на платформі Teаms зібрались студенти, аспіранти, наукові керівники. Тема лекції: «ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ПДАБА. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ».
Упродовж 2023–2024 н.р. комісією з етики та академічної доброчесності ПДАБА в рамках лекцій зі спеціальних дисциплін проводиться робота по дотриманню принципів корпоративної етики та академічної доброчесності. Тематика лекцій була різноманітна.
Метою нинішньої лекції було нагадати здобувачам вищої освіти в ПДАБА про загальні моральні принципи, норми наукової етики, якими вони мають керуватися в освітній та науковій діяльності.
Обговорювались питання щодо нормативно-правових документів ПДАБА, які регламентують питання з академічної доброчесності, дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма членами академічної спільноти, організації творчої праці дослідника, формування вченого як особистості, етики наукового спілкування, принципів академічної доброчесності, правил виконання наукових досліджень, видів покарань за порушення академічної доброчесності. Особлива увага приділялась питанню запобігання плагіату у наукових роботах, процесу підготовки кваліфікаційних робіт до захисту та процедурі перевірки кваліфікаційних робіт на академічний плагіат.
Спікерами лекції виступили Оксана ЗІНКЕВИЧ – голова комісії з етики та академічної доброчесності ПДАБА, доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій; Тетяна КРАВЧУНОВСЬКА – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01, завідувачка кафедри організації і управління будівництвом; Світлана ДОВЖЕНКО – завідувачка відділом інформаційних технологій науково-технічної бібліотеки.
 
Переглянути лекцію можна на нашому youtube-каналі за посиланням: https://youtu.be/9UaMoFhBQUI
?>
вверх