05.04.2018

Підсумки щорічної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами «Будівництво, архітектура, економіка-2018. Міжнародний контекст»

Двадцять восьмого березня відбулася щорічна студентська науково-практична конференція іноземними мовами «Будівництво, архітектура, економіка-2018. Міжнародний контекст», яку було організовано Кафедрою інтенсивного навчання іноземним мовам сумісно із Центром університетського розвитку, Європейським навчально-науковим центром, Міжнародним відділом, Науково-дослідною частиною, Відділом магістратури та аспірантури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. В роботі конференції прийняло участь понад ста студентів і співробітників академії, що працювали за напрямами «Архітектура», «Промислово-цивільне будівництво», «Економіка». Роботу конференції було розпочато виступом-привітанням Рижкова Ігоря Вікторовича – проректора з науково-педагогічної роботи і розвитку, виступом Дікарева Бориса Миколайовича – проректора з міжнародної роботи. Особливий інтерес викликали доповідь випускника Кембриджського університету, лектора Пола Бредбієра (Великобританія) й презентація магістрантки економічного факультету Коновалової Катерини.

Мовну естафету продовжили доповіді студентів, які працювали в секціях за напрямами спеціалізації.

Так, серед презентацій з архітектури було відзначено доповіді Ганни Базової – студентки групи АРХ-15-4-П «DÉCONSTRUCTIVISME COMME LE DILEMME OU LE CONFLIT DE LA VILLE, LES REFLETS DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CULTURE ACTUELLE – ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ ЯК ДИЛЕМА АБО КОНФЛІКТ МІСТА, ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА І КУЛЬТУРИ» та Александри Свириденко – студентки групи ПЦБ-17-7-П за доповідь « LE CONCEPT DE LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON ÉCOLOGIQUE, CONFORTABLE ET ÉCONOMIQUE – ПРИНЦИП СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО, КОМФОРТНОГО І ЕКОНОМІЧНОГО БУДИНКУ».

Високу оцінку отримали доповідачі секції «Промислово-цивільне будівництво»: Бердников Марк – студент групи ПЦБ-ПМ за доповідь «PROPRIÉTÉS DE COMPOSITES À BASE DE NANOTUBES DE CARBONE ET LEUR APPLICATION AU SKIN-DIAGNOSTIC DES OUVRAGES DE CONSTRUCTION ВЛАСТИВОСТІ – НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ  ПОЛІМЕРІВ, НАПОВНЕНИХ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ ТА ÏХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ СКІН-ДІАГНОСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ», Сиваш Наталя – студентка групи ТПВГ-15 за доповідь «PROVIDING CALCULATIONS FOR A RUBBER-CORD SHELL OF A NON-STANDARD PROFILE – РОЗРАХУНКИ РЕЗИНОКОРДНИХ ОБОЛОНОК НЕСТАНДАРТНОГО ПРОФИЛЮ», Імаєн Атіл – студент групи ПЦБ-15-7п за доповідь «АКТУАЛЬНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ МОСТИКОВ ХОЛОДА», Маріньйо Марсель – студент групи ПЦБ-14-7п за доповідь «ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ДЛЯ МОЛОДИХ СІМЕЙНИХ ПАР З ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЙОГО ПЛОЩІ В АНГОЛІ», Хідрі Ясін – студент групи ПЦБ-16М за доповідь «АРХІТЕКТУРА НА МЕЖІ XIX –  XX ВІК».

Не менш цікавою була робота в секції «Економіка», де студенти презентували та обговорювали такі теми: «LE SALAIRE MINIMUM À L’UNION EUROPÉENNE ET EN UKRAINE – МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ» – доповідь зроблено студенткою групи ОА-17 Безродною Маргарітою, «LA COMPTABILITÉ ET LA GESTION DES COÛTS LOGISTIQUES – УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ» – доповідь студентки другого курсу Чернової Дарії, «THE PROSPECTIVES OF CASHLESS SOCIETY IN UKRAINE – ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗГОТІВКОВОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ» – доповідь студента групи ПУА-17-2 Кістола Антона, «DEVELOPMENT PROSPECTS OF FRANCHISING AS ONE OF THE MOST IMPORTANT AREAS OF MODERN ECONOMY – ПЕРСПЕКТИВИ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ОДНІЄЇ З НАЙВАЖЛИВІШИХ СФЕР СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ» – доповідь студентки групи ОА-17 Романенко Наталі, «UNE SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS COMMERCIALES ET ECONOMIQUES FRANCO-UKRAINIENNES – СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНКО-УКРАЇНСЬКИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН» – доповідь студентки групи МБ-17 Товстоног Ольги.

Окрему подяку отримали шановні члени журі, які працювали впродовж дня. Це: проф. А.В. Челноков, проф. І. М. Гаврилов, доц Ю. І. Захаров, доц. Г. У. Невгомонний, доц. В.Ю. Тютюнник, асистент О. В. Денисенко, доц. В. В. Воробйов, доц. Т. М. Товстик, Н. Є Тихонова, С. О. Мочайло, Ю. Л. Солонець; доц. К.Б. Дікарев, доц. Д. Л. Волчок, асистент Д. С. Нечепуренко, доц. І. М. Матюшенко, І. С. Яковлєва, Т.Ю. Гуркіна, К.А. Ільєва, Л.В. Кушнір, Г.О. Горчіліна; доц. П. А. Фісуненко, доц. Ю. В. Дегтярьова, доц. С. А. Шевцова, доц. О. Л. Ляпічева, доц. А. В. Токарєва, Н. Б. Коваль, В. В. Задунай, К. О. Тимченко.

Ще раз хочемо висловити подяку всім учасникам конференції за проявлений інтерес, за участь, за інформаційну та адміністративну підтримку! Сподіваємося на нові зустрічі й запрошуємо до майбутньої співпраці!

З подякою, оргкомітет.

?>
вверх