25.02.2021

Перевірка стану методичного забезпечення навчального процесу на кафедрах архітектурного факультету

Фахівці навчально-методичного відділу за участю гарантів освітніх програм «Архітектура та містобудування», «Промислове та цивільне будівництво», «Міське та комунальне господарство» завершили планову перевірку стану методичного забезпеченнянавчального процесу на кафедрах архітектурного факультету. Особлива увага була приділена наявності та якості методичних вказівок до виконання кваліфікаційних робіт, курсових проектів та курсових робіт.

Обговорення стану методичного забезпечення та результатів перевірки відбулося 25 лютого на засіданні навчально-методичної ради архітектурного факультету.

Навчально-методична рада факультету рекомендувала:

– результати перевірки врахувати при формуванні перспективного плану видання методичних вказівок;

– запровадити практику залучення гарантів освітніх програм до визначення змісту та структури методичних вказівок;

– оновити методичні вказівки, які видані раніше 2016 року;

– активно застосовувати в навчальному процесі можливості Віртуального читального залу бібліотеки. ПДАБА (https://pgasa365.sharepoint.com/sites/e-library), для чого провести перевірку наявної в залі навчально-методичної літератури, звернувши особливу увагу на її актуальність та відповідність змісту освітніх програм;

– терміново завершити роботу з оприлюднення силабусів навчальних дисциплін освітніх програм спеціальності «Архітектура та містобудування» на сайті академії.

 

Завідувачі кафедр та гаранти освітніх програм отримали акти перевірки з рекомендаціями щодо вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу.

На черзі – планові перевірки методичного забезпечення на кафедрах інших факультетів .

?>
вверх