09.07.2020

ПЕДАГОГ, УЧЕНИЙ, ОРГАНІЗАТОР

У славну когорту випускників-професорів ДІБІ – ПДАБА входить доктор технічних наук, професор Віктор Миколайович Дерев’янко. Всі, хто знайомі з Віктором Миколайовичем, вважають його дійсним майстром наукової та педагогічної справи, а ще доброю відповідальною людиною, справжнім сучасним інтелігентом. За його плечима і навчання в ДІБІ, і служба в лавах Північного флоту СРСР, і робота викладача в Інституті будівельних матеріалів Алжирської НДР, і робота радника з питань проведення науково-дослідних робіт Міністерства освіти Алжирської НДР (вільно володіє французькою мовою, підготував і читає декілька спецкурсів).

Але головне його призначення, головна любов на все життя, пов’язані з ДІБІ і ПДАБА. Тут він пройшов усі щаблі педагогічної та наукової справи: старший інженер, аспірант, асистент, кандидат технічних наук, доцент, доктор технічних наук, професор.

З 2003 р. до сьогодні – професор кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ПДАБА. В 2003 – 2008 рр. був деканом факультету технології життєзабезпечення в будівництві. З 2008 – 2019 р. очолює Інститут екології та безпеки життєдіяльності у будівництві. З 2004 р. до нині – заступник Голови спеціалізованої Вченої ради Д 085 із захисту кандидатських і докторських дисертацій. У 2007 р. – член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій з будівельних матеріалів Національного інституту прикладних наук (ЕМБА) (Франція). У 2004 – 2013 рр. – член, а з 2014 р. до нинішнього часу – Голова експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з архітектури, будівництва та геодезії.

Є одним із провідних вчених із розробки нанотехнологій у будівельному матеріалознавстві. В його науковому доробку – понад 200 наукових праць, серед яких: монографії, публікації в наукових періодичних виданнях і матеріалах конференцій, 15 авторських свідоцтв і патентів.

Підготував 12 кандидатів наук. Розробив теоретичну концепцію підвищення стійкості захисних покриттів на основі мінеральних в’яжучих, призначених для захисту будівельних конструкцій і технологічного обладнання, що має принципове значення для подальшого розвитку теорії стійкості захисних покриттів, гідроізоляційних, футеровочних та інших покриттів.

В академії відомо, якщо треба виконати добре і вчасно будь-яку справу, знайти рішення складного організаційного питання, то це треба доручити Віктору Миколайовичу Дерев’янко. І він обов’язково знайде вихід. Його рішення буде відповідати всім технічним параметрам, якщо це наукова та педагогічна робота. Так, коли виникла необхідність стабілізувати роботу кафедри водопостачання, водовідведення та гідравліки, то за ініціативою ректорату саме В. М. Дерев’янку доручили очолити кафедру. Він без вагань зробив це і забезпечив плідну роботу кафедри на протязі трьох років (2013 – 2016).

А якщо стосується громадської діяльності, то Віктор Миколайович десять раз обдумує кілька варіантів, а потім допоможе, знайде і вирішить. Саме так діє В. М. Дерев’янко, виконуючи обов’язки Голови ради ветеранів ДІБІ – ПДАБА, яка нараховує 77 осіб. Особливою доброю атмосферою вирізняються зустрічі ветеранів академії, що проходять щорічно в музеї нашого вишу і які з особливою увагою і турботою готує Віктор Миколайович. Робить він це в постійному контакті з ректоратом. І навіть під час карантину цього року з приводу пандемії COVID-19 Голова ради ветеранів В. М. Дерев’янко і ректор М. В. Савицький знайшли форму допомоги ветеранам онлайн, і Наказом ректора була надана допомога хворим.

В. М. Дерев’янко користується великим авторитетом серед студентів, викладачів та співробітників академії. Нагороджений почесними знаками «Донор СРСР» (1976), «Відмінник освіти України» (2005) МОН України, відзнакою «Знак пошани» (2005) Головного управління МНС України в Дніпропетровській області.

Так живе і працює випускник ДІБІ, професор В. М. Дерев’янко з непохитною вірою: ПДАБА – кращий виш України, а професія інженера-будівельника важлива, необхідна та вічна. Тому він працює кожного дня, працює натхненно і відповідально, продовжуючи справу своїх вчителів та попередників. З 2014 р. професор В. М. Дерев’янко очолює наукову школу «Будівельні матеріали та вироби», роботу якої розпочали провідні вчені академії і яку він сьогодні намагається якомога краще продовжувати, враховуючи великий вклад засновників наукової школи, таких як: член-кореспондент Академії наук УРСР, д. т. н., проф. Г. Д. Дібров (1971 – 1986), продовжувачі – заслужений діяч науки і техніки України, д. т. н., проф. В. М. Пунагін (1986 – 2002), д. т. н., проф. А. П. Приходько (2002 – 2013).

Сьогодні наукова школа під керівництвом В. М. Дерев’янко працює плідно і у її багажі 15 монографій, 11 підручників і навчальних посібників; опубліковано близько 500 наукових статей; розроблено три нормативні документи; отримано більш як 75 авторських свідоцтв і патентів; підготовлено п’ять докторів і  44  кандидати наук.

Т. А. Шпаковська,

провідний інженер ректорату

?>
вверх