06.07.2021

Освітній фестиваль «Dniproeducation city»

3 липня 2021 р. у м. Дніпро відбувся фестиваль «Dniproeducation city», в якому від кафедри екології та охорони

навколишнього середовища прийняли участь завідувач, д.т.н. Яковишина Т.Ф. і доценти к.т.н. Вергун О.О. та к.т.н. Гільов В.В. Метою ярмарки професій якого було ознайомлення випускників шкіл з вишами міста та освітніми послугами які вони надають. Провідним вишом в будівельній галузі – Придніпровською державною академією будівництва та архітектури була представлена спеціальність екологія. Нагальні проблеми сучасного міста, як урбоекосистеми, що динамічнорозвивається, потребують підготовки висококваліфікованих фахівців-екологів, що сприятиме забезпеченню екологічної безпеки життєдіяльності населення в умовах значного техногенного пресінгу.

Еколог – випускник ПДАБА вирішує екологічні проблеми міста, займається розробкою та узгодженням в державних органах природоохоронних документів зекологічної безпеки проектів, проводить оцінку впливу на довкілля промислових підприємств, здійснює різноманітні експертизи при початку будівництва будь-яких житлових будівель, заводів, об’єктів транспортних доріг до його завершення.

Службові обов’язки еколога полягають у наступному: проведення екологічних досліджень та моніторингів, створення і ведення екологічної бази даних, формування політики підприємства щодо екологічної поведінки, підготовка програм і планів заходів щодо захисту довкілля, внесення пропозицій до законодавчих органів, складання звітів з екології, виконання нормативних планів, розрахунок рівня шуму/забруднення на відведеній території та в приміщеннях, впровадження і підтримка системи внутрішнього екологічного аудиту, системи управління в галузі охорони навколишнього середовища.

Перед співробітниками кафедри екології та охорони навколишнього середовища випускниками шкіл біло поставлено цілу низку цікавих питань щодо професії еколога, як то освітні програми навчання, їх відмінності від інших вишів, наявність міжнародних проєктів, студентське самоврядування, працевлаштування, тощо.

Ґрунтовні відповіді на поставлені питання можнаотримати на сторінці кафедри екології та охорони навколишнього середовища у Facebook www.facebook.com/groups/262893648696583

?>
вверх