28.04.2023

Онлайн семінари за підтримки компанії «KERMI»

Кафедра опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання за підтримки компанії «KERMI» запрошує здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» на онлайн семінари:

Тема: «Рекуператори Kermi X-Well»
Коли: 1 травня о 9:30
Тривалість: 1,5 години

Тема: «Енергоефективні радіатори Kermi Therm-X2»
Коли: 1 травня о 13:00
Тривалість: 1,5 години

Посилання для приєднання:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:8cb1732345f74dada579db362fa7ebbd@thread.tacv2/1682669285954?context=%7B%22Tid%22:%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22,%22Oid%22:%22b491fd39-e4ad-41d8-aca0-8b6497ce4d75%22%7D

?>
вверх