08.04.2024

Онлайн лекція «Підготовка до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»

04.04.2024 року відбулася онлайн лекція «Підготовка до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» ОПП «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання» з циклу семінарських занять 2 семестру учбового 2023-2024 рр.

доповідач О.М.Кульбака, к.е.н., доцент кафедри Автомобільні дороги, геодезія та землеустрій

організатор Є.О. Ландо

До заходу долучилися 11 слухачів групи ГІС-20 денної форми навчання

Були розглянуті наступні питання:
1. Вибір тематики і матеріали до кваліфікаційної роботи бакалаврів;
2. Структура кваліфікаційної роботи бакалаврів;
3. Оформлення розділів.
4. Посилання на джерела, список літератури;
5. Титульна сторінка;
6. Завдання на кваліфікаційну роботу;
7. Вимоги до змісту кваліфікаційної роботи;
8. Вимоги до вступу;
9. Вимоги до основної частини (розділи: теоретичний, дослідницько- аналітичний, рекомендаційний, кожний з яких складається не менше ніж з двох підрозділів);
10. Вимоги до висновків;
11. Вимоги до додатків (графічні матеріали);
12. Вимоги до зовнішньої рецензії;
13. Рекомендації до написання кваліфікаційної роботи;
14. Приклади.

Посилання на лекцію http://surl.li/sjeoy

?>
вверх