09.03.2020

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення вакантних посад у таких галузях:

01 «Освіта / Педагогіка» за спеціальністю 015 Професійна освіта – 1 науково-педагогічний / науковий працівник; 1 представник від здобувачів вищої освіти;

02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 024 Хореографія – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

04 «Богослов’я» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

09 «Біологія» –  1 представник від роботодавців; 1 представник від здобувачів вищої освіти;

10 «Природничі науки» –  1 представник від роботодавців;

11 «Математика та статистика» –  1 представник від роботодавців;

12 «Інформаційні технології» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

17 «Електроніка та телекомунікації» – 1 представник від роботодавців;

20 «Аграрні науки та продовольство» –  1 представник від роботодавців; 1  представник від здобувачів вищої освіти;

23 «Соціальна робота» – 1 представник від роботодавців;

24 «Сфера обслуговування» –  1 представник від роботодавців; 1 представник від здобувачів вищої освіти;

25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

26 «Цивільна безпека» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник; 1 представник від здобувачів вищої освіти;

27 «Транспорт» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник;

28 «Публічне управління та адміністрування» – 9 осіб: 7 науково-педагогічних / наукових працівників; 1 представник від роботодавців; 1 представник від здобувачів вищої освіти.

Конкурс триватиме з 05 березня до 16 березня 2020 р. Для участі у конкурсі потрібно подати такі документи:

заповнити відповідну аплікаційну Форму:

для наукових, науково-педагогічних працівників

для представників від роботодавців

для здобувачів вищої освіти

долучити до аплікаційної Форми заяву-анкету про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок:

для науково-педагогічного, наукового працівника

для представників від роботодавців

для здобувачів вищої освіти);

підготувати і долучити до аплікаційної Форми пакет документів у форматі PDF:

для науково-педагогічного, наукового працівника

заява;

розширене професійне резюме (CV) українською мовою;

мотиваційний лист українською мовою;

скан-копії документів про наявність наукового ступеня;

скан-копії документів про вищу освіту (лише для кандидатів, які просять віднести їх до спеціальності на підставі наявності відповідної вищої освіти);

скан-копію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням), виданий не раніше 05 березня 2020 р.;

для представників від роботодавців:

заява;

розширене професійне резюме (CV) українською мовою;

мотиваційний лист українською мовою;

скан-копію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням), виданий не раніше 05 березня 2020 р.;

скан-копії документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організації роботодавців або професійною асоціацією;

письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

для здобувачів вищої освіти:

заява;

розширене професійне резюме (CV) українською мовою;

мотиваційний лист українською мовою;

скан-копії документів, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти (із зазначенням галузі знань), виданий не раніше 05 березня 2020 р.;

скан-копію документа про наявність вищої освіти (лише якщо кандадат подається до ГЕР, яка відповідає галузі знань, з якої особа має здобуту раніше освіту);

документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України;

скан-копію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою.

Контактна особа для запитань і консультацій:

Ірина Грузинська  (ihruzynska@naqa.gov.ua), фахівець відділу по роботі з галузевими експертними радами

?>
вверх