26.06.2018

ОБГОВОРЕННЯ. Кодекс академічної доброчесності

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Кодекс академічної доброчесності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»  (далі – Кодекс) встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, які працюють і навчаються в академії (академічної громади), якими вони мають керуватися у своїй діяльності.

Кодекс  є складовою частиною системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі –Академія). Кодекс розроблений на підставі досвіду і зразків кращих університетів в Україні,  українського законодавства, зокрема Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вишу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Листа МОН України № 1/9-565 від 26 жовтня 2017 року, з дотриманням «Статуту Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та «Положення про організацію освітнього процесу в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури», Правил внутрішнього розпорядку.

?>
вверх