18.01.2023

Нові знання – нові можливості

 «Особливості управління закладами вищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану» – так називалася  програма Державної установи «Науково-методичний центр вищої і передвищої освіти» МОН України, розрахована  на керівників закладів вищої освіти. Від ПДАБА курс підвищення кваліфікації наприкінці минулого року успішно пройшла  та днями отримала відповідний сертифікат Галина Євсєєва, проректор академії з навчально-виховної роботи.
СЕРТИФІКАТОМ засвідчено результати навчання, а саме, ЗДАТНІСТЬ:
– організовувати та планувати управління закладом вищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану;
організовувати та планувати формування контингенту у закладі вищої освіти в умовах воєнного часу;
організовувати та планувати підготовку здобувачів освіти до національного супротиву;
до самоаналізу освітньої програми з урахуванням особливостей акредитації освітніх програм;
забезпечувати академічну доброчесність у закладі освіти;
застосовувати енергоощадні технології для забезпечення функціонування закладів вищої освіти;
забезпечувати впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес;
організовувати освітній процес з урахуванням особливостей;
забезпечувати внутрішню та міжнародну академічну мобільність.
Ректорат та уся академічна спільнота щиро вітають Галину Петрівну  та бажають повною мірою використати набуті знання для стабільної роботи академії, підготовки висококваліфікованих, соціально-відповідальних фахівців для відбудови країни!
?>
вверх