30.03.2021

НОВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

18 березня за підписом Міністра освіти і науки Сергія ШКАРЛЕТА видано наказ № 333 про затвердження нового стандарту вищої освіти за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який вводиться в дію з 2021/2022 навчального року.

 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до освітніх програм вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої освіти та спеціальності. (ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»).

 

Стандарти «нового покоління» почали розробляти з 2016 року понад 800 фахівців з вишів, наукових установ та представників роботодавців.

Нові стандарти прийшли на заміну застарілих галузевих, вони відповідають вимогам Болонського процесу і базуються на компетентнісному підході. У стандартах не встановлено переліку нормативних дисциплін (як це було раніше), це дає більше можливостей ЗВО у створенні різноманітних освітніх програм.

Таким чином інноваційність оновлених стандартів полягає в тому, що вони не визначають конкретні курси (дисципліни), які має прослухати студент, їхні обсяги чи форми контролю. Замість цього у цих стандартах зазначено компетентності – як результат, який студент має досягти після закінчення навчання. Як йти до цього результату — справа закладу вищої освіти та здобувача освіти. Завдяки цьому система стає гнучкою, допомагає побудувати освітній процес так, щоб врахувати всі сильні сторони та потреби студента.

 

Приємно зазначити що провідні науково-педагогічні працівники нашої академії приймають активну участь в оновленні стандартів за спеціальностями:

 • 132 Матеріалознавство (Дмитро ЛАУХІН);
 • 191 Архітектура та містобудування (Олександр ЧЕЛНОКОВ)4
 • 193 Геодезія та землеустрій (Олеся КУЛЬБАКА);
 • 263 Цивільна безпека (Анатолій БЄЛІКОВ);
 • 292 Міжнародні економічні відносини (Юлія ОРЛОВСЬКА)

 

Новий стандарт вищої освіти за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблено за участі Павла НАЖІ – начальника навчально-методичного відділу ПДАБА.

Робота над цим вкрай важливим для академії стандартом розпочалася з весни 2016 року, коли робочою групою наших співробітників була запропонована його перша редакція. Свої пропозиції тоді внесли та прийняли участь в обговоренні проекту Віолета ФЕДІНА, Віктор ПЕТРЕНКО, Тетяна ГОРБАЧОВА, Анатолій ПЕТРЕНКО та інші.

Восени 2017 року документ було розглянуто та схвалено на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Після цього проект проходив фахову та методичні експертизи, був на розгляді в Федерації роботодавців України. Нарешті  після надходження та врахування всіх зауважень та пропозицій стандарт було погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 23.02.2021

 

Стандарти є основою для розроблення закладом освіти освітньої програми, яка передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти та має містити:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання;
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання студентів.

Тому для впровадження нового стандарту потрібно терміново переробити (привести у відповідність до стандарту) шість освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів на двох факультетах, а саме:

 • Промислове та цивільне будівництво;
 • Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
 • Автомобільні дороги і аеродроми;
 • Міське та комунальне господарство;
 • Водопостачання та водовідведення;
 • Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання.

 

Сподіваємось, що така переробка (та переосмислення) ОПП на підґрунті оновленого стандарту  підуть на користь підготовки фахівців.

 

Перелік нових стандартів для всіх спеціальностей, за якими навчають у ПДАБА, розміщено на сайті академії за посиланням 

 

На черзі – затвердження стандарту спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія за другим (магістерським) рівнем освіти.

З проектом магістерського стандарту підготовки будівельників можна ознайомитись на сайті МОН за посиланням

 

 

?>
вверх