08.02.2024

Нова дисципліна «Цифрова грамотність в бізнесі» – нові компетентності для студентів

У 2023 році відбулось оновлення освітньо-професійної програми «Фінансове управління бізнесом» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Введення цієї дисципліни в навчальний план відображає актуальні потреби сучасного ринку праці та вимоги до фахівців у сфері фінансів. Це зумовлено швидким розвитком цифрових технологій, які трансформують бізнес-процеси, збільшують роль аналізу великих даних у прийнятті рішень, посилюють потребу в захисті даних та оптимізації робочих процесів через автоматизацію. Знання та навички, отримані у рамках цієї дисципліни, дозволять випускникам бути більш конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно адаптуватися до змін у цифровому середовищі та відповідати сучасним вимогам роботодавців. Впровадження цього курсу є логічним кроком у відповідь на глобальні освітні тенденції, що наголошують на важливості цифрової грамотності для професійного розвитку в усіх сферах діяльності.

Під час навчання під керівництвом доцента кафедри девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу Свічкар Наталії Михайлівни здобувачі пройшли два освітніх онлайн-курси

Під час навчання здобувачі групи ФІН-23 дізналися про основи штучного інтелекту та нейромереж, про сфери застосування ChatGPT, включно з перекладом та аналізом тексту. Особлива увага приділяється етичним питанням та конфіденційності при роботі з ChatGPT. Разом з теоретичними знаннями студенти розвинули практичні навички взаємодії з ChatGPT, що дасть їм змогу максимально використати можливості цього інструмента для підвищення власної продуктивності.

Завдяки навчанню на другому онлайн-курсі студенти отримали практичну інформацію про електронний документообіг: що це таке, навіщо він потрібен, у чому його переваги, як обрати систему ЕДО, як електронний документообіг допомагає економити, виводить ефективність на вищий рівень тощо.

Результат – студенти з новими цифровими навичками та використання неформальної освіти в процесі навчання!

?>
вверх