15.09.2023

Навчання магістрів в рамках проєкту ERASMUS+ JEAN MONNET

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: магістри зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» успішно пройшли навчання в рамках проєкту Erasmus+ Jean Monnet

Протягом 18 квітня – 21 квітня 2023 року магістри зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Біндюженко А., Мала А., Сергієнко А., Тацуля К. під керівництвом доцента кафедри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу Свічкар Наталії Михайлівни пройшли потужне, цікаве та актуальне навчання у Весняній школі «Передова практика ЄС щодо оцінки життєвого циклу, соціального, екологічного обліку та звітності зі сталого розвитку» в рамках проєкту Erasmus+ Jean Monnet Module «EU BEST PRACTICE OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, SOCIAL, ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY REPORTING» (організатор – Сумський національний аграрний університет).

Доцент Свічкар Н. М. активно підвищує професійну кваліфікацію завдяки неформальній освіти та своїм прикладом мотивує студентів для додаткового навчання в іншому форматі.

Для студентів це був перший досвід участі у курсі, що викладався у межах програми Erasmus+ Jean Monnet. Разом із тим – не останній (за твердженням опитаних). Це свідчить про формування суспільного запиту на подальший розвиток подібних програм у вітчизняних ЗВО. Зрештою, коротке резюме курсу з боку учасників «Інформативно, креативно, доступно» не залишає й тіні сумніву у подальшій необхідності розвиватись, ставати кращими та відповідальнішими, створювати та поширювати нові знання та навички.

?>
вверх