24.09.2018

Науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ»

До 100-ї річниці Національної академії наук України, 19-21 вересня 2018 р. у м. Дніпрі, відбулася науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ».

Захід організований під егідою Відділення економіки НАН України Інститутом економіки промисловості НАН України спільно із Донецьким науковим центром НАН України та МОН України, Придніпровським науковим центром НАН України та МОН України, Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління».

Головна тематика заходу – соціально-економічні проблеми модернізації промислових регіонів, а саме:

  • стратегія формування регіональної інноваційної системи промислового макрорегіону (економічного району);
  • проблеми розвитку виробничої інфраструктури та регіональної логістики промислового макрорегіону;
  • сценарії забезпечення сталого розвитку промислового макрорегіону в умовах децентралізації;
  • концептуальні засади сучасної промислової політики в регіоні.

На засіданні були присутні:

  • члени Відділення економіки НАН України: акад. НАН України Е.М. Лібанова, акад. НАН України О.І. Амоша, акад. НАН України В.П. Вишневський, акад. НАН України Т.І. Єфименко, чл.-кор. НАН України І.Ю. Єгоров, чл.-кор. НАН України Ю.С. Залознова, чл.-кор. НАН України С.В. Іванов, чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук; чл.-кор. НАН України В.А. Устименко;
  • голова Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України, акад. НАН України А.Ф. Булат; заступник голови Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України, д.т.н., проф. Б.О. Блюсс; учений секретар Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України к.т.н. С.В. Дзюба; голова Донецького наукового центру НАН України та МОН України, ректор Донбаської державної машинобудівної академії, д.т.н., проф. В.Д. Ковальов;
  • співробітники Інституту економіки промисловості НАН України: керівник Дніпровського відділення, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко, провідний науковий співробітник, к.е.н. Р.В. Прокопенко, старший науковий співробітник, к.е.н. А.В. Кучеров;
  • представники університетської науки Донецько-Придніпровського макрорегіону: ректор НТУ «Дніпровська політехніка», акад. НАН України Г.Г. Півняк; директор навчально-наукового інституту НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., проф. В.Я. Швець; завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., проф. Ю.І. Пилипенко; завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., проф. М.С. Пашкевич; завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., проф. О.В. Єрмошкіна; декан факультету ВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», д.е.н., проф. Д.О. Лазаренко;
  • представники регіональних та місцевих органів управління: директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА О.В. Полторацький; директор департаменту промисловості Дніпропетровської ОДА В.С. Нагній; заступник міського голови м. Дніпра О.В. Шикуленко;
  • представники бізнесу.

На фото зліва направо: Пилипенко Ю.І. зав. каф. економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка» д.е.н., проф., Пашкевич М. С. зав. каф. обліку і аудиту НТУ «Дніпровська політехніка» д.е.н., проф., Швець В. Я. зав. каф. менеджменту виробничої сфери НТУ  «Дніпровська політехніка» д.е.н, проф.

На фото: Шикуленко О. В. Дніпровська міська рада, заст. міського голови з питань діяльності виконавчих органів

На фото зліва направо: Єгоров І. Ю. член-кор. НАН України зав. відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій Інституту економіки та прогнозування НАН України, Шинкарук Л. В. член-кор. НАН України зав.  каф. виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, Устименко В. А. член-кор. НАН України Директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

На фото зліва направо: Прокопенко Р. В. провідний науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України  к.е.н., Єрмошкіна О. В. зав. каф. економічного аналізу і фінансів НТУ «Дніпровська політехніка»  д.е.н., проф., Півняк Г. Г. Академік НАН України, Ректор НТУ «Дніпровська політехніка». Секреты интернет казино арго : как сорвать куш в онлайн клубе.

На фото зліва направо: Блюсс Б. О. Перший заступник голови Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України
д.т.н., проф., Булат А. Ф. Академік НАН України Голова Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України
Директор Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

На фото: Іванов С. В. член-кор. НАН України зав. каф.  фінансів і маркетингу ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

На фото: Лібанова Е. М. Академік НАН України директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім М.В. Птухи НАН України

На фото: Вишневський В. П. Академік НАН України Завідувач відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України

На фото: Ляшенко В. І. Керівник Дніпровського відділення соціальної економіки та регіональної політики Інституту економіки промисловості НАН України д.е.н, проф.

З інтересом були вислухані доповіді на актуальні теми модернізації промислових регіонів щодо соціальних чинників модернізації промислових регіонів України; ринкових підходів в реалізації промислової політики; регіональної промислової політики в сучасних умовах; оцінки готовності української промисловості до смарт-трансформації;  оцінки урядової “Стратегії інноваційного розвитку України” в контексті розвитку промислових регіонів; інститутів сталого розвитку та модернізації промислових регіонів; оцінки перспектив експорту продукції промисловості Придніпровського макрорегіону України на ринки ЄС; можливостей постконфліктного відновлення промислових регіонів України; інституціональних проблем регулювання промислового розвитку регіонів; правового забезпечення сталого розвитку промислових регіонів; управління промисловими відходами в контексті сталого розвитку регіонів.

На фото зліва направо: Залознова Ю.С. член-кор. НАН України заступник  директора Інституту економіки промисловості НАН України, Устименко В. А. член-кор. НАН України директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Амоша О. І. Академік НАН України директор  Інституту економіки промисловості НАН України, Іванов С. В. Член-кор. НАН України зав. каф.  фінансів і маркетингу ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Лібанова Е. М. Академік НАН України директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім М.В. Птухи НАН України

За матеріалами авторитетного зібрання розроблено науково-практичні рекомендації, які будуть направлені до центральних, обласних та міських органів управління для практичного використання з метою модернізації регіонів.

 

 

 

?>
вверх