26.04.2023

Науково-популярний вебінар «Комплексне рішення HERZ при термомодернізації житлового будинку»

27 квітня 2023 року о 13.00 кафедра опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання за підтримки ДП «ГЕРЦ Україна» запрошує на он-лайн науково-популярний вебінар «Комплексне рішення HERZ при термомодернізації житлового будинку» здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітніх програм «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання», «Водопостачання та водовідведення».

Посилання для приєднання:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a584184ca37354263a6dc9f06a1ef49d8%40thread.tacv2/1682403621924?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22b3e58200-acd7-4cff-8565-829b9f6fa54b%22%7d

?>
вверх