07.05.2024

Наукові здобутки для відновлення економіки та відбудови України

Колективну монографію «Механізм функціонування соціально-економічних систем та управління ефективністю підприємницької діяльності в сучасних умовах економічного середовища» нещодавно видано науковцями економічного факультету ННІ ПДАБА. Монографія включає у себе наукові доробки колективу кафедри Економіки, менеджменту та підприємництва: д.е.н., проф. Поповиченко І. В., к.т.н., доц. Герасимової О. Л., к.е.н., доц. Стенічевої І. Б., к.е.н., доц. Ступнікер Г. Л., ас.Зюзі А. О. (за ред. д.е.н., проф. Поповиченко І. В.), що мають стати вагомим внеском у розбудову ефективної економіки та підприємництва, як важливого чинника відновлення повоєнної України.

У монографії розглядаються сучасні проблеми удосконалення механізму функціонування соціально-економічних систем на основі побудови інноваційного профілю регіонів України, питання управління ланцюгами постачань (сучасні підходи, особливості, проблеми, показники ефективності), досліджується сфера девелопменту, вартісного інжинірингу, вартісноорієнтованого підходу до управління ефективністю підприємницької діяльності в будівельній галузі. Проаналізовано роль та особливості впровадження інформаційних систем (а саме ERP-систем) як інформаційно-аналітичної основи управління підприємствами та підвищення конкурентоспроможності бізнесу, досліджено теоретико-методичні аспекти оцінки та проблеми ефективності використання інтелектуального потенціалу суб’єктів господарювання, розвиток інтелектуального підприємництва, як стратегічний напрям та фактор підвищення ефективності інтелектуального потенціалу національної економіки.

Монографія буде корисною для фахівців і науковців, здобувачів магістратури, аспірантів, підприємців та усіх, хто цікавиться питаннями формування та ефективного функціонування соціально-економічних систем різних рівнів, управління ефективністю підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

Деканат економічного факультету вітає авторів колективної монографії та бажає подальших наукових звершень!

?>
вверх