11.05.2019

НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ НА КАФЕДРІ ФІЗИКИ

22.04. 2019р. на кафедрі  пройшла наукова студентська конференція у якій брали участь 13 студентів і три викладачі кафедри: завідувач кафедри, доцент Карасьов Г.Г., доценти Веселова С.І.і Головянко А.О. Було заслухано 11 доповідей, які супроводжувалися презентаціями, з різних питань курсу фізики, починаючи з механіки (сила Коріолісу) і  термодинаміки (теплові насоси), надалі з оптики ( штучно створені матеріали з новими властивостями, які мають від’ємний показник заломлення і показник поглинання  найближчий до одиниці )  і з квантової фізики (борівська теорія атома водню, випромінювання Хокінгу , випромінювання лазера, теорія «струн», тощо). Після доповіді кожний доповідач відповідав на запитання. Студенти з зацікавленням слухали доповіді. Після обговорення викладачами були визначені найкращі.

Перше місце посіла студентка гр.ЗУК-18 Бєлєва К. за доповідь «Прояв сили Коріолісу», у якій розглянуто сили,що діють у неінерційних системах відліку,що обертаються. Вона навела цікавий приклад – витяг з оповідання Едгара По «Занурення у Мальстрем» про утворення коловороту у морі і пояснення про сили, що діють на тіло, яке потрапило у нього з використанням законів механіки.

Друге місце присуджено студентам гр. ПЦБ-18-3 Кириченку Д. і Жегуру М. за доповідь «Видатний фізик-теоретик сучасності Стівен Хокінг», який був одним із засновників «квантової космології» і квантової гравітації. У 2019 році в Ізраїлі в лабораторних умовах стимулювали випромінювання Хокінгу, яке він теоретично спрогнозував для чорних дірок.  В останні роки життя він назвав лякаючі технології XXI століття , що можуть спонукати землян  шукати нову планету для життя. Кириченко Д. і Жегур М. брали активну участь у конференції – вдало ставили питання доповідачам і самі відповідали на запитання.

Третє місце отримав студент гр. ІН-1 Латіф Мохаммед за доповідь «Про використання теплових насосів». Було відзначено, що він добре володіє російською мовою, для пояснення принципу дії приладу та визначення коефіцієнту  перетворення теплового насосу використав математичне забезпечення з термодинаміки, вдало відповідав на запитання. Garažo vartai, durys, balkonų stiklinimas ir plastikiniai langai Vilniuje už itin gerą kainą

Слід зазначити цікаву і жваву доповідь студентки гр.БЦ-1-18 Соколенко А.«Найчорніший матеріал сьогодення»  і її якісну презентацію. Наприкінці конференції студенти випили кави з печивом, а переможці отримали заохочення і грамоти.

 

Відповідальна  за наукову студентську роботу  доц. кафедри фізики Веселова С.І.

?>
вверх