20.04.2022

Наука – в пріоритеті

На засіданні Вченої ради 29 березня заслухано звіт проректора з наукової роботи В. В. Данішевського про «ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА АКАДЕМІЇ У 2021 РОЦІ». Розглядаємо здобутки минулого року як надійне підгрунтя для досягнення нових наукових горизонтів.

За результатами наукової діяльності у 2021 році залучено 14.9 млн. грн., з яких 4.5 млн. грн. – бюджетне фінансування МОН України та 10.4 млн. грн. – науково-технічні розробки на замовлення промисловості. За обсягами залучених коштів у розрахунку на одну особу, що виконує дослідження, академія займає перше місце серед усіх будівельних та більшості технічних закладів вищої освіти України.

Близько 900 тис. грн. було інвестовано у розвиток наукової матеріально-технічної бази. Парк сучасного обладнання академії поповнили комплект приладів для Blower Door Test, високотемпературна муфільна піч, прилади для досліджень у галузі енергозбереження та енергоефективності тощо.

У 2021 році виконувались два грантові проекти МОН України: «Розвиток наукових основ будівельних технологій створення житлового модуля місячної бази» та «Розробка системи генерації, накопичення та трансформації сонячної енергії для ефективного енергозабезпечення будівель і споруд». У складі консорціуму з 13 міжнародних партнерів, продовжено виконання наукового проекту за програмою Європейського Союзу Horizon 2020 з розробки розумних будинків, які самонавчаються та самооптимізуються для забезпечення максимальної енергоефективності та комфортних умов мікроклімату. Керівник зазначених проектів – проф. М. В. Савицький.

Серед підрозділів, які найбільш успішно провадили науково-технічні роботи за господарчими договорами, необхідно відмітити лабораторію досліджень атомних і теплових електростанцій (керівник Є. А. Бауск), науковий відділ проблем будівництва в складних інженерно-геологічних умовах (керівник проф. С. І. Головко) та Інститут експертизи проектування та вишукувань (керівник проф. Ю. В. Кірічек).

У 2021 році вченими академії захищено 6 докторьких дисертацій та 12 дисертацій кандидатів наук і докторів філософії. Опубліковано більше 700 наукових робіт, серед яких 9 монографій та 65 статей, індексованих у Scopus та Web of Science. У рейтингу університетів України за показниками Scopus, на початку 2022 року академія посіла 55 місце (+4 у порівнянні з 2021 роком). Ми впевнено випереджаємо всі інші будівельні заклади вищої освіти: Київський національний університет будівництва та архітектури (70 місце), Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова (78 місце), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (79 місце), Донбаську національну академію будівництва та архітектури (81 місце), Одеську державну академію будівництва та архітектури (101 місце), Харківський національний університет будівництва та архітектури (134 місце).

11 студентів стали лауреатами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, у тому числі перші місця посіли А. С. Несвєтова (керівник проф. В. М. Волчук), І. О. Даниленко (керівник проф. С. В. Шатов) та А. П. Штепка (керівник доц. А. О. Черчата).

У 2021 році академією виграно 5 грантів за програмою Європейського Союзу Erasmus KA1 для міжнародної академічної мобільності з університетами Великобританії, Німеччини, Словаччини та Польщі. Незважаючи на ковідні обмеження, змогли прийняти участь у міжнародних обмінах 2 викладача, 1 аспірант і 1 студент. 14 студентів пройшли професійні та лінгвістичні стажування у Франції за підтримки Федерації обмінів «Франція-Україна» FEFU та міжнародної Асоціації франкомовних університетів AUF. Виграно грант Європейського Союзу та Британської Ради за програмою House of Europe для мобільності всередині України. 3 студенти-архітектори розробляли свої творчі проекти в Одеській державній академії будівництва та архітектури, а студенти з Одеси пройшли навчання у нашій академії.

Розроблено та подано заявки на 4 нові гранти Erasmus KA1 з університетами Франції, Німеччини та Словаччини. Вперше в історії академії розроблено та подано заявки на масштабні міжнародні освітньо-наукові гранти за програмами Erasmus KA2 та Erasmus Jean Monnet Action (будівельний факультет, архітектурний факультет, кафедра міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, кафедра екології та охорони навколишнього середовища).

Наполеглива творча праця співробітників, креативна міждисциплінарна синергія факультетів і кафедр переконують у подальших беззаперечних успіхах нашої академії та гарантують її стійкий розвиток.

?>
вверх