28.04.2023

Навчання за ваучерами

Для підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці Служба зайнятості пропонує безкоштовне отримання ваучера на навчання.

Ваучер – це документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Скористатися таким правом можна лише один раз!
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті Фонду на відповідний рік. У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець здійснює оплату різниці вартості навчання.

Хто має право на отримання ваучера?
Згідно ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення», право на отримання ваучера мають:
– особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;
– колишні військові-захисники України;
– внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
– особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
– особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби України при звільнені за певних умов;
– особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;
– особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій.

 Ваучер не видається:
-особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
-особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
-особам, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні.

Хто приймає рішення про видачу ваучера?
Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості за місцем прописки не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Вибір професії, спеціальності або напряму підвищення кваліфікації та навчального закладу претендент на отримання ваучера здійснює самостійно.

Перелік спеціальностей за якими можна навчатися за ваучерами.

В нашій академії Ви зможете навчатися за наступними спеціальностями.

Якщо Вам цікава пропозиція навчання за ваучером в нашій академії, за всіма питаннями звертатися до відповідальних осіб:
Павло Миколайович НАЖА, завідувач Навчально-наукового центру освітньої діяльності
Email: nazha.pavlo@pdaba.edu.ua
Ілля Маркович ІЛЬЄВ, заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Email: iliev.illia@pdaba.edu.ua

?>
вверх