21.04.2023

На шляху досягнення високої культури якості освітньої діяльності

20 квітня 2023 року у ПДАБА відбулася нарада у змішаному форматі щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти та підготовки до акредитації освітніх програм у 2023-2024 н. р. Основний меседж  наради, яку відвідали більше 60 осіб (гаранти, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів) – злагоджена та відповідальна робота усіх учасників освітнього процесу, з активним залученням зовнішніх стейкхолдерів, є запорукою успішного проходження акредитаційних процесів та підтвердження конкурентоспроможності освітніх програм ПДАБА.

Насамперед було зазначено, що акредитація є важливим етапом у забезпеченні якості вищої освіти та гарантує відповідність програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти вимогам національних та міжнародних стандартів.

Начальниця відділу акредитації та ліцензування Галина Лисенко закцентувала увагу на навчально-методичній підготовці до акредитації, а саме: на необхідності періодичного оновлення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм; важливості збору документів, що підтверджують наведену у відомостях самооцінювання ОП інформації; своєчасного оприлюднення  силабусів навчальних дисциплін на офіційному сайті ПДАБА тощо.

Завідувач Навчально-наукового центру освітньої діяльності Павло Нажа підкреслив, що організаційна підготовка є важливою складовою в процесі акредитації освітніх програм, тому наголосив на важливості якісного кадрового забезпечення освітнього процесу; наповненості необхідною інформацією сторінок кафедр на сайті та соціальних мережах; особливостях опитування зовнішніх і внутрішніх  стейкхолдерів з подальшим аналізом результатів; активізації роботи зі здобувачами вищої освіти, зокрема у студентських наукових гуртках.

Проректорка з навчально-виховної роботи Галина Євсєєва підбила підсумки наради, спрямувавши увагу учасників на підвищення якості освітньої діяльності академії, оптимізацію переліку освітніх програм та належну підготовку до акредитації ОП у 2023-2024 н.р. У ході наради учасники отримали можливість отримати відповіді на нагальні питання, які постали в результаті отримання вищеокресленої інформації.

Результатом наради стане розпорядження щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти, яке скоординує взаємодію структурних підрозділів академії на шляху досягнення високої культури якості освітньої діяльності.

?>
вверх