22.03.2019

Музей архітектури Придніпров’я у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

20 березня відбулося засідання робочої групи щодо створення Музею архітектури Придніпров’я у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». В обговорені концепції активну участь взяли архітектори, історики, громадські діячі, представники влади.

Музей архітектури Придніпров’я – це культурно-освітній та науково-дослідний заклад, призначені для вивчення, збереження та використання пам’яток, матеріальної і духовної культури, що тісно пов’язана з архітектурою міста та регіону. Основні завдання музею архітектури Придніпров’я – прилучення студентської та шкільної молоді, громадян міста та регіону до надбань національної і світової історико-архітектурної спадщини.

Наукова робота в музеї здійснюватиметься за допомогою розвідок на місці подій; експедицій; за допомогою архівних досліджень; вивчення матеріалів у бібліотеках, науково-дослідних інститутах, культурно-освітніх установах та закладах області та регіону. Результати науково-дослідної роботи працівники музею будуть оформлювати у вигляді нових виставок, експозицій, каталогів, методичних розробок екскурсій, наукового опису цінних експонатів, а також статей та монографій, буклетів, наукових праць тощо.

Розвиток культурно-освітньої роботи музею академії сприятиме профорієнтаційній роботі академії у різноманітних формах і видах. Найбільш поширеними з них будуть –  екскурсії, лекції, систематичні зустрічі з відвідувачами, тематичні вечори й конференції, робота пересувних експозицій музею, зустрічі з видатними людьми, тематичні виставки, дні відкритих дверей тощо.

Для координації та організації  роботи з формування Музею утворено постійну діючу робочу групу, до якої залучено фахівців академії, міста та області:

  1. Савицький М. В., ректор ДВНЗ «ПДАБА» (голова);
  2. Євсєєва Г. П., завідувач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності (відповідальний секретар);
  3. Челноков О.В.,декан архітектурного факультету;
  4. Подолінний С.І., старший викладач кафедри архітектурного проектування;
  5. Невгомонний Г.У., завідувач кафедри архітектурного проектування;
  6. Волкова С. П., старший викладач кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності;
  7. Кавун М. Е., директор музею самоврядування;
  8. Панченко В.Г., директор Агентства розвитку Дніпра;
  9. Радіонов І.В., журналіст, громадський діяч.

Робоча група на підставі запропонованих концепцій розпочинає роботу щодо створення плану дій стосовно організації Музею архітектури Придніпров’я у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

 

 

?>
вверх