28.03.2024

Методичний семінар щодо започаткування освітньо-професійної програми «Маркетинг та бізнес-аналітика» другого (магістерського) рівня вищої освіти

19.03.2024 відбувся методичний семінар щодо започаткування освітньо-професійної програми «Маркетинг та бізнес-аналітика» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

У заході взяли участь представники бізнесу, академічної спільноти, випускники, студенти ОП «Маркетинг» та інші стейкхолдери.

Учасниками було підкреслено актуальність даної програми. Компоненти, результати навчання освітньої програми відповідають всім вимогам сучасного ринку праці.

Запропоновано розширити блок вибіркових дисциплін такими, як «HR-комунікації і мистецтво презентації та спічрайтингу», «Економічна оцінка маркетингових проектів та бізнес-планів».

?>
вверх