01.07.2022

Менеджмент – у відновленні повоєнної України

Чергову лекцію із циклу «ПРЕМОЖЕМО! ВІДБУДУЄМО!» за темою «Роль та завдання менеджменту у відновленні повоєнної України» провели чотири науковці академії:
Вечеров В.Т. зав. кафедри МУПіЛ, д.т.н., професор
Божанова В.Ю. д.е.н., професор кафедри МУПіЛ
Уфімцева О.Ю. к.т.н., доцент кафедри МУПіЛ
Шапа Н.М. к.е.н., доцент кафедри МУПіЛ
 В сучасних воєнних умовах влада України та провідні фахівці вже розглядають та активно обговорюють шляхи повоєнного оновлення країни, її населених пунктів, будівель, споруд, інфраструктури тощо.
Провідну роль у цій непростій справі повинні відігравати не тільки спеціалісти з будівництва та архітектури, але й менеджери, спеціалісти з управління проектами та логістики. Саме управлінці повинні забезпечувати ефективну реалізацію розробок фахівців з відновлення всіх зруйнованих агресором будівель та споруд.
Вирішення питання управління процесами післявоєнної відбудови повинно мати системний характер з врахуванням ресурсних обмежень при досягненні поставленої мети. Система менеджменту може бути представлена наступними напрямками:
– Менеджмент, як інструмент досягнення цілей. Період відбудови України визначатиметься складними умовами та обмеженими ресурсами, невизначеністю зовнішнього середовища об’єктів управління при досягнені конкретних цілей.
– Управління проектами як методологія управління унікальними об’єктами.
– Логістика та організація закупівель для оптимізації ланцюга постачань для забезпечення відновлюваних об’єктів.
– Управління персоналом для забезпечення ефективного залучення людського потенціалу України.
Унікальність проектів відбудови інфраструктурних елементів в умовах обмеженості ресурсів унеможливлює стахостичне управління. Доведено ефективність проектного підходу до процесів відбудови. Розглянуто загальну методологію управління проектами та актуальність її використання в задачах, яке ставить українське суспільство.
У цьому контексті розроблені завдання виробничої, розподільчої, транспортної, закупівельної, складської та інформаційної логістики у відновленні зруйнованої інфраструктури України. Особливої актуальності набуває при цьому зворотня (реверсивна) логістика – це управління відходами, які утворюються по всьому ланцюжку поставок та життєвому циклу товарів.
Також запропоновано для ДВНЗ «ПДАБА» підготовку магістрів за міждисциплінарною освітньою програмою «Управління нерухомим майном» в рамках спеціальності 073 «Менеджмент» (за досвідом країн Європи, Америки).
Кадровий менеджмент також повинен відповідати  змінам, які відбуваються в українських підприємствах у зв’язку з воєнними подіями. Описано стан ринку праці та заходи, які застосовуються для допомоги працівникам. Наголошено нагальне завдання та напрями кадрового менеджменту, які можуть сприяти відновленню економіки та активізації праці людей щодо відновлення України.
Цю та інші лекцію циклу можна переглянути  на нашому YouTubeканалі за посиланням.
Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за новими науково- практичними розробками в галузі будівництва та післявоєнного відновлення України.
?>
вверх