05.04.2022

Лекція на тему: «Мова і єдність нації: державна мовна політика – історія, стан, досвід»

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності продовжила цикл загальноакадемічних освітніх заходів, які проводяться дистанційно в ПДАБА під час війни.

4 квітня 2022 р. під час кураторської години професоркою кафедри Галиною Євсєєвою була прочитана публічна лекція на тему «Мова і єдність нації: державна мовна політика – історія, стан, досвід». На заході були присутні студенти, абітурієнти, викладачі, співробітники   –  близько 300 осіб.

Мовна ситуація, яка склалася в Україні, зумовлена неоднорідністю українського мовного простору як за територією поширення, так і за сферами застосування, що призводить до порушення мовно-культурної єдності, випадків непорозуміння, дає підґрунтя для спекуляцій на мовній темі. Політичні еліти перетворюють її на інструмент маніпуляцій і спекуляцій.  Жодна передвиборча кампанія не обходилась без обговорення мовного питання. Зокрема, це питання використовується РФ у риториці щодо мотивів її збройної агресії в Донецькій і Луганській областях та тимчасової окупації територій Автономної Республіки Крим і м. Севастополя у 2014 році та російсько-українській війні 2022 року.

Складність мовного питання виникла не спонтанно. Саме трагічна історія Української держави обумовила його гостроту в сучасній Україні. Ціла низка царських наказів, як то Валуєвський циркуляр, Емський указ та ін. про заборону нашої мови, шкіл, церковних служб, книжок, преси, перекладів, театральних спектаклів  в часи окупації українських земель Російською імперією, так і русифікаторська політика в радянські часи, що обмежувало сферу використання, часом заборону української мови. Така політика спричинила те, що українська мова була практично витіснена з мовно-інформаційного простору міст, засобів масової інформації, сфери обслуговування, асоціювалася з непрестижністю та безперспективністю, що активно використовувалося для штучного поділу українського суспільства.

Як свідчить новітня історія, розвиток і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України є важливим елементом забезпечення національної безпеки та національних інтересів України.

Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні є Конституція України (ст. 10) та Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Українська мова – це своєрідний код нації, який пов’язує наше історичне минуле із сьогоденням. Сильна та жива державна мова є гарантією присутності країни в площині світової культури й цивілізації, створює унікальний контекст глобального розвитку людства.

Вкотре самі собі нагадуймо: російська мова для українців є чужою, протиприродною, ми її з власної волі не обирали, наших предків за українську мову століттями систематично винищували. Який ще сильніший аргумент потрібен для людини, яка мислить? Наше завдання в тому, щоб відродити й захищати своє, а не допомагати іншим народам шукати сенс їхнього буття. Тож вчимо українську, говоримо та мислимо українською!

Плекаймо українську мову!  Кожне слово українською  – цеглинка у фундаменті держави.

Україна понад усе!

?>
вверх