19.10.2023

Лекція-діалог: Керівництво і лідерство: теорія і практика

Днями в ПДАБА відбулася лекція-діалог (теорія та практика) на тему: «КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО: СУТЬ ТА ОСНОВНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ». Студенти освітньо-професійної програми магістерського рівня в межах вивчення навчальної дисципліни «Технологія прийняття управлінських рішень» мали унікальну можливість здобути водночас теоретичні і практичні знання.

Теоретичну частину лекції вела доктор державного управління, професор кафедри публічного управління та права Галина ЄВСЄЄВА. Практичну частину розкрив випускник академії, голова Межівської територіальної громади, Голова правління Асоціації випускників і друзів ПДАБА Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ.

В ході заняття було з’ясовано теоретичні аспекти та практичні приклади джерел організаційної основи влади (управління), а саме: прийняття рішення, влада винагород, влада над ресурсами…

В ході обговорення понять «лідер» і «керівник», студенти усвідомили спільність і різницю між “лідером” і “керівником”. Обидва поняття мають багато спільного. Той і інший організують, спонукають групу на вирішення завдань, визначають вибір способів і засобів їхнього вирішення. Між тим, ці поняття далеко не тотожні. Принципова різниця пов’язана з існуванням у будь-якій організації двох типів відносин – формальних і неформальних. Лідерство – це процес впливу на людей, породжений саме системою неформальних відносин, а керівництво-управління має на увазі, в першу чергу, наявність чітко структурованих формальних відносин, через які воно реалізується. В цьому випадку роль керівника, ніби визначена формальною структурою його функцій, як правило, право на застосування санкцій є беззаперечним і т.д. Лідерство, навпаки, формується спонтанно, стихійно, на рівні напівусвідомлених психологічних переваг

До основних характеристик особистостей, які прагнуть стати керівниками-лідерами група разом з викладачами віднесла:
– далекоглядність;
– розважливість;
– емпатію;
– рішучість;
– послідовність;
– справедливість;
– самоаналіз.

Всі учасники обговорення дійшли висновку, що вплив керівника-лідера на підлеглих має оцінюватись позитивно, якщо він вносить важливі зміни в поведінку підлеглих. З точки зору управління важливим є не вплив взагалі, а той, який забезпечує досягнення цілей установи чи організації.

?>
вверх