07.05.2021

Круглий стіл «Не тіло, а душа є людиною»

У травні 2021 року з метою гідного відзначення на всеукраїнському й міжнародному рівнях у 2022 році 300-річного ювілею Григорія Савовича Сковороди кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА провели круглий стіл «Не тіло, а душа є людиною», присвячений творчій спадщині Григорія Сковороди.

У центрі уваги Сковороди стоїть вчення про людину. Людська істота теж подвійна: вона складається із зовнішнього тіла та душі. Основою вчення є наука про внутрішню людину. Основним завданням людини є перетворення на дійсну людину. Внутрішня людина захована в матерії. Потрібне друге народження. Отже, є дві людини: земна і небесна. Ми бачимо тільки тінь, порожнечу, ніщо. Пізнаючи дійсну людину, ми піднімаємося від землі до неба. Але дійсна людина — це таємниця. Найчастіше ми маємо справу з ілюзорним існуванням людини. Справжня людина подібна до блискавки, вона — правдивий витвір природи. Тілесний бовван має багато постатей, віддзеркалень, які з’являються і зникають. Людську глибину Сковорода називає ддушею. Воно є безоднею і основою людського буття, вогнем і божественною іскрою всередині людини. Так, душа уподібнюються зерну чи насінню,

?>
вверх