12.08.2020

Контроль якості у будівництві енергоефективних будівель

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» перший вищий навчальний заклад в Україні, який вже у цьому навчальному році розпочинає новий навчальний курс “Контроль якості у будівництві енергоефективних будівель” в рамках освітньої програми магістрів “Енергоаудит та енергоефективність в будівництві” за напрямом 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Запрошуємо абiтурiєнтів отримати сучасну, перспективну професійну освіту європейського рівня.
Курс розроблено в рамках компоненту «Професійні кваліфікації» командою міжнародних та національних експертів в рамках попереднього проекту «Реформи в сфері енергоефективності в Україні» з урахуванням кращих європейських практик енергоефективного будівництва та національних вимог до створення навчальних курсів.
За результатами навчання студенти опанують нові знання і компетенції:
•  нормативна база ЄС та України щодо контролю якості будівництва енергоефективних будівель;
• сучасні  вимоги щодо енергоефективності;
•  основні типи енергоефективних будівель, особливості  конструктивних рішень та застосування будівельних матеріалів і виробів при проєктуванні та будівництві  енергоефективних будівель;
•  послідовність та особливості проведення авторського та технічного нагляду;
• технічні та організаційні методи контролю якості.
Курс складається з 5 модулів. В них входять 10 лекцій на різні теми щодо організації енергоефективного будівництва, починаючи від нормативної законодавчої бази та завершуючи методами контролю якості виконання будівельних робіт в деталях. До кожної лекції був створений детальний конспект для студента, матеріали для викладача, презентація до лекції з ключовими тезами та перелік контрольних питань. Для якісного засвоєння матеріалу студентами нами було розроблено 4 практичні заняття з 60-ма задачами.
?>
вверх