20.05.2020

Конкурс до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Для здобувачів вищої освіти та наукових, науково-педагогічних працівників.

 

ГЕР 19 «Архітектура та будівництво» – 1 науково-педагогічний / науковий працівник (за спеціальністю 193 Геодезія і землеустрій);

1 здобувач вищої освіти;

ГЕР 26 «Цивільна безпека» – 1 здобувач вищої освіти;

 

Поле діяльності галузевих експертних рад:

  • Експертний висновок щодо акредитації освітньої програми
  • Пропозиції для вдосконалення вимог та критеріїв акредитації
  • Погодження проектів стандартів вищої освіти
  • Взаємодія з Національним агентством, ЗВО / НУ та іншими стейкголдерами
  • Участь у дослідженнях освітніх практик, підготовці аналітичних матеріалів про якість вищої освіти
  • Підготовка рекомендацій для Національного агентства, ЗВО/НУ
  • Участь в науково-комунікативних, навчальних та інших заходах Національного агентства

Докладна інформація про конкурс (умови, аплікаційні форми, заяви): https://naqa.gov.ua

?>
вверх