01.03.2021

КОНФЕРЕНЦІЯ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ФАХІВЦІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ

Згідно з планом наукової роботи кафедри УДІД 17 грудня 2020 року відбулася ІІ науково-практична конференція молодих вчених «Інтелектуальна власність в Україні:проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві». Конференцію було проведено в режимі онлайн на платформі Офіс 365 за участі декана будівельного факультету Нікіфорової Т. Д. та декана факультету ЦІтаЕ Петренка А. О. Активними учасниками конференції були студенти ІІ магістерського освітньо-професійного рівня факультету ПЦБ та ЦІтаЕ, а також студенти бакалаврського освітньо-професійного рівня, що протягом семестру вивчали дисципліни «Інтелектуальна власність» та «Охорона інтелектуальної власності». 

З вітальним словом до учасників конференції звернулась співголова оргкомітету конференції, доктор наук з державного управління, професорка, завідувачка кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності Євсєєва Галина Петрівна, яка відзначила, що конференція присвячена обговоренню проблем та напрямів розвитку інтелектуальної власності в Україні, має надзвичайно важливе значення, як для студентів бакалаврів, так і для магістрів усіх спеціальностей. Саме під час подібних заходів, як підкреслила Галина Петрівна, відбувається встановлення контактів між молодими ученими, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом. Організатор та спікер конференції, заступник голови оргкомітету, к. і. н., доц. кафедри УДІД Бабенко В. А. озвучила усім присутнім наукові напрямки конференції, за якими учасники готували дослідження важливих проблем ІВ.

Конференція працювала за двома секціями. В секції «Інтелектуальна власність у будівельно-архітектурній галузі:проблеми та перспективи розвитку» виступили студенти:

Галясовський Владислав, Костюкова Марія магістранти гр. ПЦБ-20-1мп.: Об’єкти винаходу (корисні моделі) будівельної галузі, як важливий чинник її інноваційності; 

Орищенко Аліна, магістрант гр.ПЦБ-20-3мп.: Раціоналізаторська пропозиція, як об’єкт права. Історія та практика застосування в будівництві; 

Сіренок Кирило, магістрант гр. ПЦБ-20-1мп.: BIM моделювання у будівництві;

Качалка Руслана, Матвієвська Катерина, гр. ЗУК-17: Інтелектуальна власність у землеустрої;

Штучка Катерина, магістрант гр. ПЦБ-20-1мп.: Ландшафтний дизайн, як об’єкт права інтелектуальної власності;  

Бурдейна Анна Андріївна, гр. ЗУК-17: Авторське право в будівництві та архітектурі;

–  Жук Дмитро ПЦБ-20-1мп.: Архітектурні твори, як об’єкти авторського права;

В секції «Розвиток права інтелектуальної власності в Україні:національні та міжнародні виміри» доповіді підготували студенти:

Дунда Валерій, магістрант гр. ПЦБ-20-1мп.: Промислові зразки для будівництва в Україні і світі;

– Безверхий Дмитро, Кучин Ілля, магістранти гр.. ПЦБ-20-1мп.: Бренди відомих будівельних кампаній світу, як об’єкти права інтелектуальної власності;

– Балан Ольга магістрант гр. ПЦБ-20-1мп.: Патентний тролінг в Україні та світі; 

Журавльова Віра, магістрант гр.ПЦБ-20-1м.: Захист авторського права на фотографічні твори в мережі Інтернет; 

Ярмоленко Антоніна, гр. ЗУК-17: Як дизайнеру в Україні захистити свою творчість;

Ковальчук Марія, ЗУК-17:  Художній стиль  як об’єкт права ІВ; 

Давиденко Катерина, магістрант гр. АРХ-19-4мн.: Авторське право на проект в архітектурних конкурсах;

– Остапчук А. (A. Ostapchuk, 5th year of study, Prydniprovska State Academy of Civil Engeneering and Architecture, Dnipro, THE ARCHITECTUAL WORK AS AN OBJECT OF COPYRIGHT; 

Всього в підготовці тез доповідей та презентацій взяли участь 18 студентів факультетів ПЦБ та ЦІтаЕ. Доповідачі отримали безліч запитань, як від інших учасників конференції так і від присутніх на конференції викладачів кафедри УДІД: к. і. н. доц.. Перетокіна А. Г., к.ф.н., доц. Богуславської Л. Г., к.ф.н., доц. Броцької-Ляховецької О. М., ст. викл. Волкової С. П. Особливу увагу привернули доповіді щодо об’єктів винаходу (корисних моделей) будівельної галузі, як важливий чинник її інноваційності, BIM моделювання у будівництві та брендів відомих будівельних кампаній світу, як об’єктів права інтелектуальної власності. В процесі виступів та обговорення студенти згадували своїх викладачів, вчених-винахідників, які своїми науковими доробками та дослідженнями зробили значний внесок у розвиток науки, зокрема: доктора технічних наук, професора, ректора академії М. В. Савицького, професора кафедри будівельних машин та обладнання С. В. Шатова, доцента, к.т.н. А. Ф. Шевченко, доц., к.т.н. А. Спільника та інших. Євсєєва Г. П. нагадала магістрам, що академія має значний науковий потенціал та демонструє широкий спектр інноваційних технологій і актуальних рішень, які запроваджуються професорсько-викладацьким колективом в освітню практику з метою якісної підготовки молодих фахівців для нагальних потреб суспільства і держави. Винахідники ПДАБА патентують винаходи надзвичайно важливі, як для Придніпровського регіону, так і для інших регіонів України. Тому надзвичайно важливим є поєднання під час таких конференцій теорії права інтелектуальної власності з практичними досягненнями винахідників будівельної галузі. Дискусія мала потужний виховний ефект, стала надзвичайно цікавою та корисною, для студентів-магістрів, які вже сьогодні мають стати носіями інноваційної свідомості, що активно використовують набуті на лекціях теоретичні знання у науково-дослідницькій діяльності. 

Звіт підготувала  к. і. н., доц. каф. УДІД Бабенко В. А. 

 

?>
вверх