07.08.2020

ЙОГО СИЛА В УМІННІ ПРАЦЮВАТИ, ШУКАТИ І ЗНАХОДИТИ

Юрій Іванович Захаров народився 10 вересня 1954 року в м. Дніпропетровськ. В 1971 році поступив в Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут на архітектурний факультет, який закінчив у 1976 році, отримавши диплом архітектора за спеціальністю «Архітектура промислових будівель та споруд». Молодого фахівця після отримання вищої освіти було залишено асистентом кафедри архітектурного проектування.

Свої перші справи викладача і наукового співробітника Юрій Іванович почав засвоювати активно працюючи, проводячи заняття зі студентами, а також виконуючи велику громадську роботу (заступник секретаря комсомольського бюро архітектурного факультету, начальник штабу ДНД факультету). Після двох років роботи на кафедрі Ю. І. Захаров вступив до аспірантури в ДІБІ в грудні 1978 року. Після закінчення аспірантури (1981 р.) почав працювати старшим науковим співробітником НІЧа по кафедрі міського будівництва ДІБІ.

У 1985 році Ю. І. Захаров обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри архітектури ДІБІ. Проводив дослідження і брав участь в містобудівному проектуванні комплексних транспортних схем понад 100 міст СРСР.

У 1987 році в спеціалізованій раді МІБІ ім. В. В. Куйбишева (Москва) захистив кандидатську дисертацію під керівництвом проф. Є. П. Самойлюка, за спеціальністю 18.00.04 – «Містобудування, районне планування, планування сільських населених міст». 5 квітня 1988 р. рішенням МІБІ Ю. І. Захарову присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

У 1989 році Юрій Іванович обраний доцентом кафедри архітектури (вчене звання підтверджено МО СРСР в 1991 році). З цього часу по теперішній викладацька, педагогічна, наукова і організаторська діяльність Ю. І. Захарова пов’язана з кафедрою архітектури. Він багато і з натхненням працював і працює зі студентами, має великі досягнення у науковій своїй діяльності.

З 1993 по 2003 р. керівництво кафедрою здійснював доц. О. В. Челноков. Під його керівництвом на кафедрі виконувалися наукові дослідження в галузі містобудівної акустики, реконструкції населених міст і житлових районів, а також реконструкції будівель і споруд. Основний напрям наукової діяльності кафедри в той час – дослідження екологічних аспектів архітектурних систем в умовах реконструкції і нового будівництва. Під час розробки цього напряму кафедра одержала три патенти, як результат широкої науково-дослідної роботи доцента Ю. І. Захарова.

У 2003 р. Вченою радою академії доцент Ю. І. Захаров був обраний на посаду завідувача кафедри архітектури, а у 2016 року йому було присуджено звання професора.

17 років триває напружена, плідна викладацька, науково-дослідна робота професора Ю. І. Захарова. Під його керівництвом здійснювалася широка наукова діяльність у межах різнопланових тем. Так, однією з них була «Удосконалення принципів реконструкції районів п’ятиповерхової забудови перших масових серій з урахуванням підвищення комфортності житлового середовища». В цій роботі брали участь як досвідчені науковці, так і молоде покоління співробітників кафедри.

Окремою сторінкою у житті Ю. І. Захарова є його багаторічна робота за сумісництвом якості відповідального секретаря приймальної комісії нашої академії. Цю архіважку працю Юрій Іванович, здавалося, виконував чітко і організовано. Спокійний, витриманий, він добре знав постанови, вказівки та інші керівні документи Міністерства освіти і науки. Юрій Іванович завжди знав, що сказати абітурієнтам і особливо їхнім схвильованим і дуже енергійним батькам, а ще директорам, завучам і педагогам шкіл. Він дуже майстерно проводив такий захід, що називався Днем відкритих дверей! Тут він був і організатором, і головним відповідачем, а ще конферансьє, що непогано представляв численну президію, провідних фахівців академії. Свою успішну роботу відповідального секретаря приймальної комісії і будь-які інші доручення Ю. І. Захаров завжди поєднував зі своєю основною роботою на кафедрі архітектури.

У 1980-х рр. кафедрою набувався досвід комплексного дипломного проектування (міжвишівські дипломні проекти), який був продовжений у першому десятиріччі 2000-х рр. У цей час кафедра вела комплексні дипломні проекти, де розглядалися питання про методи надбудови та пропозиції під час реконструкції будинків перших масових серій і комплексів у м. Дніпропетровську. Після успішного завершення комплексного дипломування професори Ю. І. Захаров, О. В. Разумова, старший викладач Л. П. Палагіна продовжували активно розробляти дипломні проекти, виконані на базі реальних проектів.

Сьогодні найстаріша кафедра архітектури (організована в 1930 р.) є випусковою і готує дипломні проекти бакалаврів та магістрів. Так, в 2019 – 2020 рр. на кафедрі були підготовлені і захищені 10 магістрів-професійних і 8 магістрів-науковців за освітньою програмою ПЦБ.

Все життя Юрія Івановича Захарова пов’язане з рідними ДІБІ і ПДАБА. Він успішно пройшов, блискуче освоїв всі щаблі наукової, дослідної та педагогічної роботи. Сьогодні він широко освічений фахівець, учений, організатор навчального процесу, завідувач кафедри.

А чого вартий іскристий захаровський гумор! У його веселому життєвому багажі завжди знайдеться розповідь, наповнена точними та яскравими спостереженнями, в яких світиться добра посмішка, а ще глибинне розуміння суті речей. Жарти Юрія Івановича завжди викликають відповідну реакцію і взаєморозуміння слухачів, чи то студенти або колеги академії.

Сьогодні творчої енергії Юрія Івановича Захарова достатньо і на керівництво кафедрою, і на розробку численних науково-дослідних проектів та втілення їхніх практичних результатів.

Він плоть від плоті наш. Він розумний, спритний, мудрий, досвідчений і одночасно його відрізняє сила, енергія, вміння і бажання працювати, шукати і знаходити.

Т. А. Шпаковська,

провідний інженер ректорату

?>
вверх