06.04.2020

ІV всеукраїнський науково-практичний симпозіум: «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки»

Місто: Івано-Франківськ

Тези до: 14.04.2020

 

Дати: 15.05.20 — 15.05.20

Область наук: ТехнічніЕкономічніФілологічніЮридичніМистецтвознавствоАрхітектура; та ще 3

Е-мейл Оргкомітету: oleksandr.ostrohliad@iful.edu.ua

Організатори: Університет Короля Данила

 

Оргкомітет

запрошує Вас взяти участь у роботі

ІV Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму: «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки»,

який відбудеться 15 травня 2020 року в

Університеті Короля Данила

 

Метою Симпозіуму є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку архітектури, економіки, технологій та права України.

На Симпозіум запрошуються науковці, практичні працівники та студенти ЗВО незалежно від форми власності.

 

Форма проведення: заочна, матеріали буде розміщено на сайті – iful.edu.ua (ukd.edu.ua).

Мова симпозіуму: українська або англійська.

В рамках Симпозіуму планується робота наступних конференцій:

  1. Теорії та практики гармонійного розвитку міст.
  2. Інноваційний розвиток економічних процесів в Україні: проблеми та перспективи.
  3. Виклики інформаційного суспільства: проблеми масової комунікації та інформаційних технологій.
  4. Публічне та приватне право: історичні, доктринальні та практично-прикладні аспекти.

Веб-сторінка конференції: https://iful.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi/

Для участі в роботі Симпозіуму необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 15 квітня 2020 року наступні документи:

1)    заповнену за зразком заявку;

2)    тези доповіді;

3)    відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.

Наприклад: Коваль_Заявка, Коваль_Тези, Коваль_Внесок.

Електронна адреса: oleksandr.ostrohliad@iful.edu.ua

 

Видання матеріалів Симпозіуму

Видання матеріалів планується здійснити до початку роботи Симпозіуму. Збірник тез доповідей в електронній формі буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.

За бажанням можна подати наукову статтю для публікації у Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, що включений ДАК України у перелік фахових видань з юридичних наук.

З вимогами до оформлення наукових статей можна ознайомитися на сайті http://visnyk.iful.edu.ua

?>
вверх