09.04.2020

IV Міжнародна науково-практична конференція

Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії»

 

25 квітня 2020 року, м. Дніпро

Вельмишановні колеги!

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічної науки.

 

Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою.

 

Мови конференції: українська, російська, англійська, французька, польська.

 

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

 • Економічна теорія та історія економічної думки.
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • Економіка та управління національним господарством.
 • Економіка та управління підприємствами.
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Інновації та інвестиційна діяльність.
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 • Гроші, фінанси і кредит.
 • Фінанси та податкова політика.
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 • Маркетинг.
 • Сучасний менеджмент.
 • Логістика та транспорт.

 

Члени оргкомітету:

 

Анджей Гвиждж – професор, завідувач кафедри економіки Вищої школи бізнесу Національного університету Луіса (Польща);

Станіслава Соколовска – професор, доктор філософії, декан економічного факультету Опольського державного університету (Польща);

Себастьєн Менард – доцент, доктор філософії, факультет права, економіки та управління, Університет м. Ле-Ман (Франція);

Вечеров В.Т. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, управління проектами та логістики ДВНЗ «ПДАБА»;

Кобзар Н.І. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та права ДВНЗ «ПДАБА»;

Орловська Ю.В. – академік Академії економічних наук України, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА»;

Поповиченко І.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «ПДАБА»;

Фісуненко П.А. – кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, доцент кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «ПДАБА»;

Чимшит С.І. – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та маркетингу ДВНЗ «ПДАБА».

 

Детальніше у інформаційних матеріалах

?>
вверх