14.11.2017

IV міжнародна науково-практична конференція

ПРОВЕДЕННЯ IV міжнародної науково-практичної КОНФЕРЕНЦІЇ «КОМП`ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА УПРАВЛІННІ»

З 18 по 20 жовтня 2017 року в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури проходила IV Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні». Ініціаторами проведення конференції, як і у попередні роки, стали кафедри «Прикладна математика та інформаційні технології» і «Інформаційно-вимірювальні технології і системи».

Проведення наукових заходів різного роду в нашій академії стало традиційним. Науковий потенціал професорсько-викладацького складу випускаючих кафедр ПДАБА сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі комп’ютерних систем та інформаційно-вимірювальних технологій, організуючи наукове керівництво студентів, що навчаються у виші, магістрантів і аспірантів, прищеплюючи їм творчі навички й здатності.

У конференції брали участь представники країн: України, Білорусі, Росії, які є представниками наукової спільноти (Київський державний університет будівництва та архітектури; Криворізький національний університет; Білоруський державний університет транспорту (м. Гомель, Білорусь); Таврійський державнийагротехнологічний університет, Український державний хіміко-технологічний університет, Національний гірничий університет, Національний університет цивільного захисту України, (м. Харків), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, Державний університет телекомунікацій, Національний авіаційний університет (м. Київ), Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Географія учасників нашої конференції щороку розширюється.

Цього року конференція значно розширила тематику своєї роботи. Працювали наступні секції:

Секція 1. Інформаційні технології в освіті (середня та вища школа).

Секція 2. Інформаційні технології в науці.

Секція 3. Комп’ютерні системи та інформаційно-вимірювальні технології.

Секція 4Комп’ютерні системи та інформаційні технології проектування.

Секція 5Інформаційні технології в бізнесі, економіці та управлінні проектами.

Секція 6Програмне забезпечення рішення прикладних програм.

Секція 7. Інформаційні технології в безпеці життєдіяльності та охороні праці.

Секція 8. Про стан та перспективи розвитку САПР в будівельній практиці.

На пленарному та секційних засіданнях конференції цього року були заслухані доповіді про використання сучасних інформаційних технологій у навчанні; питання реалізації штучного інтелекту; застосування нових математичних методів моделювання у будівництві, теплогазопостачанні та економіці; рішення нагальних проблем безпеки життєдіяльності та охорони праці, а також із проблем промисловості та управління.

Сподіваємося,  що результати досліджень учасників конференції  знайдуть відображення в практичному вирішенні проблем соціально-економічного розвитку регіонів.

На закінчення хочеться відзначити, що основна мета проведеної Міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні» була досягнута.

Організаційний комітет щиро запрошуе всих бажаючих прийняти участь у наступній конференції, проведення якої планується у жовтні наступного року.

 

 

Оргкомітет Конференції

?>
вверх