29.03.2022

Інтелектуальна власність як складова забезпечення національної безпеки України: Участь ДВНЗ ПДАБА у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Інтернет–міст Київ – Дніпро»

24-25 березня відбулась IV Міжнародна науково-практична конференція «Інтернет–міст Київ – Дніпро»: «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки». Захід проведено на платформі Zoom у форматі онлайн-конференції.

Організаторами та співорганізаторами конференції були: Науково-освітній центр з інтелектуальної власності та НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права НН Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Український державний університет науки і технологій, ДВНЗ ПДАБА та інші провідні ЗВО України.

З вітальним словом під час відкриття конференції виступили к.ю.н., директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Дорошенко О.Ф.; д.ю.н., проф., академік НАПрН України, в.о. директора НН Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Орлюк О.П.; д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Українського державного університету науки і технологій Пройдак Ю.С.; д.е.н., проф., завідуючий кафедри економіки бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Перерва П.Г. та інші. Поряд з провідними ЗВО України ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» стала співорганізатором та активним учасником конференції. Від Придніпровської державної академії будівництва та архітектури до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи ПДАБА, д.т.н., професор Данішевський В. В. У своєму виступі проф. Данішевський В. В. зазначив, що: «У рамках двосторонньої Угоди Академія вже кілька років поспіль бере участь у науково-практичних конференціях з інтелектуальної власності, організатором та модератором яких є НДІ ІВ Нацiональної академii правових наук України. Тема пленарного засідання конференції «Інтелектуальна власність як складова системи забезпечення національної безпеки», привернула увагу до найважливішого питання під час війни – питання національної безпеки та сприятиме новим науковим дослідженням цієї важливої проблеми. Академія має значний науковий потенціал, а винахідники ПДАБА патентують винаходи надзвичайно важливі, як для Придніпровського регіону, так і для інших регіонів України, які будуть надзвичайно затребуваними як під час війни, так і в повоєнний період, бо стануть важливим елементом, складником системи національної безпеки України».

В резюме конференції увійшли пропозиції учасників конференції по вдосконаленню нормативно-правової бази у сферах інтелектуальної власності та державної політики національної безпеки; щодо необхідності визначення системи правової охорони інтелектуальної власності складовою сфери забезпечення національної безпеки та оборони України, тощо.

У конференції взяли активну участь проректор з наукової роботи ДВНЗ ПДАБА д. т. н., проф. Данішевський В. В., проректор з навчально-виховної роботи, д. н. з держ. управ., проф. Євсєєва Г. П., доц. каф. УДІД Бабенко В. А., викладачі та студенти Академії, які долучились до обговорення актуальних питань щодо інтелектуальної власності, як складової системи забезпечення національної безпеки та дослідження впливу інтелектуальної власності щодо загрози національній безпеці та обороноздатності України. Всього протягом двох днів у конференції взяли участь більш ніж 150 учасників з різних освітніх та наукових установ України.

Доц. каф. УДІД Бабенко В. А.

?>
вверх