12.06.2018

ІІІ Регіональна міжвузівська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Традиційне українське хатобудування: історія, сучасність, перспективи»

Загальносвітовою тенденцією є пожвавлення інтересу до використання найкращих здобутків традиційного архітектурно-будівельного мистецтва в сучасному екобудівництві – прогресивному й перспективному напрямі будівельної галузі ХХІ сторіччя.

Традиційна українська хата в такому аспекті виявляється ідеальним джерелом естетичних і технологічних ідей, придатних для творчого переосмислення на сучасному етапі, універсальним екооб’єктом і яскравим прикладом формування й розвитку потужної життєздатної традиції, основою для актуалізації одного з ключових архетипів української духовної культури. Дослідження українських архітектурно-будівельних і декоративно-художніх традицій в кліматичних умовах Придніпровського регіону має важливе теоретичне і практичне значення і є одним із завдань Лабораторії історії українських традицій хатобудування кафедри українознавства як наукового підрозділу Українського національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва ДВНЗ ПДАБА.

До науково-дослідної діяльності активно залучаються студенти всіх факультетів академії. 16 травня 2018 року відбулася ІІІ Регіональна міжвузівська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Традиційне українське хатобудування: історія, сучасність, перспективи». Майбутні науковці та будівельники представили результати досліджень щодо використання традиційних українських технологій у сучасному екологічному будівництві, застосування традиційних технологій в житловому будівництві повоєнного періоду, традиційних і сучасних методів реконструкції української хати, традиційного підходу до опалення житлових приміщень і сучасних рішень на його основі, ефективності системи опалення традиційного українського житла та сучасних опалювальних систем для екобудівель тощо. Значна увага приділялася також дослідженню українського житла як естетичного об’єкта та символічного й сакрального культурного простору.

Більше фотоматеріалів на кафедрі українознавства у розділі “Галерея”

?>
вверх