16.09.2023

ІII Освітній Форум академічної спільноти «Готуємо фахівців для відбудови України»

19-23 червня 2023 року викладачі та студенти кафедри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу взяли активну участь у ІII Освітньому Форумі академічної спільноти «Готуємо фахівців для відбудови України», який проводила Придніпровська державна академія будівництва та архітектури розпочав роботу.

В межах роботи секції «Штучний інтелект: революція в освіті?» виступили в.о. завідувача кафедри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу, к.е.н. Євгенія Морозова та студент групи ДН-2-22мн, практикуючий маркетолог Юрій Булєєв з доповіддю на найактуальнішу тему; «Штучний інтелект для бізнесу: любов з першого промту».

В межах роботи секції «Будуємо майбутнє: інноваційні освітні програми в галузі будівництва» з доповіддю на тему: «Готуємо фахівців для відбудови України: міждисциплінарна освітня програма «Девелопмент нерухомості»»  виступили д.е.н., декан економічного факультету Павло Фісуненко та директор ТОВ «Concept Development» Андрій Анферов (стейкхолдер кафедри).

Освітній Форум академічної спільноти – дуже потужний захід реального підвищення кваліфікації для викладачів, він став справжнім відліком та натхненням для викладацьких потреб у важкий воєнний час.

В рамках форуму підвищили професійну кваліфікацію викладачі кафедри проф. Фісуненко, проф. Фесенко В. В., доц. Морозова Є.П., доц. Загорельска Т. Ю., доц. Кузнецова Г. С., доц. Онищенко В. Є., доц. Ползікова Г.В., доц. Свічкар Н.М., ст.викл. Галушко О. І.

Але не менш важливо, що цей форум – це джерело інтелектуальної сили для наших студентів. Тут вони відчули пульс академічного світу, надихнулися новими ідеями та відкриттями, які можливо посилить їхнє бажання навчатися та змінювати світ. Взяли участь у форумі магістри трьох освітніх програм кафедри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу:
– «Девелопмент нерухомості»: Бушко В., Гайдарь В., Кириченко М., Корж К., Легостаєв І., Максименко М., Михайлов М., Москальов М., Мощенко С., Хабунь М., Хасанов А., Шиянов Д.;
– «Облік і оподаткування» Біндюженко А., Вітько Є., Горжій М., Демченко С., Дмитрієв Р., Долматов Є., Зайченко О., Касімов О., Кім О., Олійник А., Пархомик О., Плотніков Є., Руденко Д., Сергієнко А., Станкевич С.;
– «Маркетинг»: Обух В., Старов М., Стеценко М.

Досягнуті результати Освітнього Форуму: набуто теоретико-методологічних знань та практичні навички із застосування сучасних інформаційних та інноваційних освітніх технологій, можливостей використання штучного інтелекту в освітньому процесі, впровадження інноваційних освітніх програм, євроінтеграції та гуманітаризації вищої технічної освіти; одержано інформацію щодо можливості участі у програмі ЄС Еразмус+.

?>
вверх