08.12.2021

ІІІ Науково-практична конференція молодих вчених

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Науково-практичної конференції молодих вчених «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві», яка відбудеться 8 – 9 грудня 2021 року у Придніпровській академії будівництва та архітектури в режимі онлайн на платформі Офіс 365.

 

Захід розпочнеться об 11-00 за посиланням

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4ea482d4168a43de8b2a3188ba2d11a2%40thread.tacv2/1638700382398?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c5d419-f95b-4228-baf1-75b1c9dce830%22%2c%22Oid%22%3a%22062cb7eb-5cd8-4665-a545-0b9ec9350d78%22%7d

?>
вверх