19.04.2019

ХV Міжвузівська студентська науково-практична конференція

Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті

 

11 – 12 квітня 2019р. на базі кафедри безпеки життєдіяльності ДВНЗ «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури», проходила дводенна щорічна студентська конференція (ХV Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті – 2019»). Організаторами проведення конференції є: Міністерство освіти та науки України, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Державна служба з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, при участі Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

11 квітня – перший день проведення студентської науково-практичної конференції. Порядок денний: 10:45 – реєстрація учасників конференції, 11:15 – початок роботи конференції та привітання учнівської молоді, магістрів та аспірантів; 11:20 – привітальне слово до присутніх від завідувача кафедри Безпеки життєдіяльності ДВНЗ «ПДАБА» д.т.н., проф. Бєлікова А.С.; 11:35 – виступ завідувача кафедри Безпеки життєдіяльності Дніпровського державного аграрно-економічного університету к.т.н., доц. Колохова В.В.; 11:45 – робота в 1 секції ХV Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті – 2019». Секція №1 «Безпека життєдіяльності та техногенна безпека», керівник по секції к.т.н., доц. Налисько Микола Миколайович. За перший день було представлено 7 доповідей та доповідей-презентацій.

12 квітня об 11:00 другий день проведення студентської науково-практичної конференції почався відразу з роботи в конференц-залі кафедри БЖД та доповідей молодих вчених, магістрів та студентської молоді. Секція №2 «Охорона праці та пожежна безпека», керівник секції к.т.н., доц. Пилипенко Олександр Володимирович. За другий день було представлено 9 доповідей та доповідей-презентацій. Після живого та предметного диспуту та обговорення питання щодо тем доповідей з завершальним словом звернувся директор центру спеціального навчання з перевезень небезпечних вантажів на залізниці к.т.н., доцент кафедри Охорони праці УДТУЗТ Козодой Д.С., який підбив підсумки роботи в секції та загалом конференції. Дмитро Сергійович висловив подяку усім студентам, молодим вченим та керівникам робіт за участь в ХV Міжвузівській студентській науково-практичній конференції «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті – 2019» та побажав усім учасникам успіхів, з надією зустрітися в стінах ДВНЗ «ПДАБА» в наступному році.  Робота студентської конференції здійснювалась під керівництвом завідувача кафедри Безпека життєдіяльності д.т.н., професора Бєлікова Анатолія Серафимовича.

ХV Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті – 2019» присвячена питанням забезпечення безпеки життєдіяльності, охорони праці в будівництві, машинобудуванні, сільському господарстві, ергономіці, промисловій санітарії при проектуванні, будівництві, а також екологічної, техногенної, радіаційної, пожежної та хімічної безпеки, цивільного захисту, реконструкції та експлуатації в сучасних умовах формування житлового середовища.

  

Тематика конференції:

 • Охорона праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Цивільний захист
 • Пожежна безпека
 • Радіаційна безпека
 • Екологія навколишнього середовища та урбоекологія
 • Системи життєдіяльності людини
 • Конструкції будівель та споруд

 

Досвід і напрацювання попередніх конференцій показали необхідність проведення такого роду заходів серед студентської молоді та молодих вчених України, так як в процесі доповідей порушуються важливі та актуальні питання, які, надалі, обговорюються в аудиторії після доповідей студентської молоді в вигляді «питання-відповідь», що призводить не тільки до констатації того чи іншого питання, але і його всебічному розгляду, живому обговоренню і виявленню сильних і слабких сторін даної теми.

На студентську конференцію «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті – 2019» було представлено 42 доповіді (16 очних доповідей, з яких 14 доповідей – презентацій, та 26 заочних доповідей). Якщо говорити про географію учасників конференції, то вони представляли такі міста України: м. Дніпро, м. Кам’янське, м. Кривий Ріг, м. Харків, м. Черкаси, м. Львів та м. Київ. В 2019 році в роботі міжвузівської студентської конференції брали участь представники наступних ВНЗ:

 1. Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків).
 2. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків).
 3. Національний університет цивільного захисту України (м. Харків).
 4. Харківський національний автомобільно-дорожний університет (м. Харків).
 5. Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України (м. Черкаси).
 6. Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське).
 7. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро).
 8. Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро).

9.Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро).

 1. Національна металургійна академія України (м. Дніпро).
 2. Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг).
 3. Львівський інститут економіки і туризму (м. Львів).
 4. Київський національний університет будівництва і архітектури (м Київ).

ДВНЗ «Придніпровська державна  академія будівництва та архітектури представлена кафедрами:

 1. Безпека життєдіяльності (д.т.н., проф. Бєліков А.С., к.т.н., проф. Сафонов В.В., к.т.н. проф. Діденко Л.М., к.т.н. доц. Шаломов В.А., к.т.н. доц. Налисько М.М., к.т.н. доц. Пилипенко О.В., к.т.н. доц. Рибалка К.А., к.т.н. доц. Рабіч О.В., к.т.н. доц. Карасьов О.Г, к.т.н., доц. Берлов О.В., .ст. виклад. Шаранова Ю.Г., ас. Приходченко В.І., ас. Мещерякова І.В., зав. лаб. Басій В.І.).
 2. Хімії (к.х.н., доц. Вдовкіна Г.Г., к.х.н., доц. Аміруллоєва Н.В.).
 3. Екології та охорони навколишнього середовища (к.т.н., доц. Ткач Н.О., к.т.н., доц. Гільов В.В.).
 4. Архітектури (к.т.н., доц. Саньков П.М., ст. викл. Трошин М.Ю.).
 5. Технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій (д.т.н., проф. Шпірько М.В., к.т.н., доц. Колохов В.В.).
 6. Технології будівельного виробництва (к.т.н., доц. Дзюбан О.В.).
 7. Опалення, вентиляції та якості повітряного середовища (к.т.н., доц. Петренко В.О., к.т.н., доц. Петренко А.О.).
 8. Матеріалознавства та обробки металів (к.т.н., доц. Ротт Н.О.).
 9. Будівельної механіки та опору матеріалів (к.т.н., доц. Волчок Д.Л.).

10.Управління та організації будівельного виробництва (к.т.н., доц. Нечепуренко Д.С.).

 1. Експлуатації та ремонту машин (к.т.н., ас. Лиходій О.С.).

 

За результатами проведення конференції  було проведено конкурс студентських наукових робіт молодих вчених та студентів, з відповідних напрямків, поданих на розгляд  до оргкомітету конференції, що проводилась в цьому році, у двох секціях. В 2019 році на ХV Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті – 2019» було подано 12 конкурсних робіт. Результати конкурсу наведені нижче:

 

Секція №1 «Безпека життєдіяльності та техногенна безпека»

 

Місце Тема конкурсної роботи П.І.Б. студента П.І.Б. керівника
1 місце Подовження строку експлуатації ядерно-енергетичних реакторів типу ВВЕР атомних електростанцій України Кравченко

Роман Олегович

група ЦБ-17мн

к.т.н., доц. Пилипенко О.В.

доц. кафедри БЖД

ДВНЗ «ПДАБА»

м. Дніпро

2 місце Забезпечення безпеки життєдіяльності робітників на робочих місцях з впливом підвищених теплових випромінювань Михайлов Максим Олександрович,

Усатенко

Денис Геннадійович

група ЦЗкс-15-141

к.т.н., доц. Рагімов С.Ю.

доц. кафедри ОтаТЗАРР

Національний університет цивільного захисту України

м. Харків

3 місце Використання шумового екрану як комплексного заходу щодо захисту населення від транспортного шуму Ріпний

Олег Юрійович,

Глобчак

Богдан Валерійович

група ЕКО-15

к.т.н., доц. Гільов В.В.

доц. кафедри Екології та ОНС

ДВНЗ «ПДАБА»

м. Дніпро

 

Секція №2 «Охорона праці та пожежна безпека»

 

Місце Тема конкурсної роботи П.І.Б. студента П.І.Б. керівника
1 місце Організація комфортного та безпечного середовища для людей з обмеженими можливостями при пересуванні по місту Дніпро Штирбу

Ольга Олександрівна

група Арх-16-4п,

Іващенко

Ігор Вадимович

група Арх-18-2мп

к.т.н., доц. Саньков П.М.

доц. кафедри Архітектура

к.т.н., доц. Ткач Н.О.

доц. кафедри Екології та ОНС

ДВНЗ «ПДАБА»  м. Дніпро

2 місце Дослідження екологічних наслідків модернізації котельної Левченко

Денис Ігорович

група 9-5-ТЕ

к.т.н., доц. Козодой Д.С.

доц. каф. ОПтаБЖД

Український державний університет залізничного транспорту м. Харків

3 місце Дослідження процесів

горіння деревини та оцінка вогнестійкості будівельних несучих конструкцій

Шаломов Олександр Володимирович

група ПЦБ-18-1,

Свиридов Антон Романович

група БЦІ-18

д.т.н., проф. Бєліков А.С.

проф. каф. БЖД

к.т.н., доц. Шаломов В.А.

доц. каф. БЖД

ДВНЗ «ПДАБА»

м. Дніпро

 

Студентська конференція «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті» проводиться з 2004 року та стала доброю традицією для нашої кафедри, нашої академії та колег з інших ВНЗ України.

В 2019 році в студентській науково-практичній конференції взяли участь більше 60 студентів з усієї України, а також більше 40 викладачів, доцентів та професорів, які є керівниками конкурсних робіт, тез доповідей та доповідей-презентацій.

В цьому році за результатами роботи конференції підготовлено електронну збірку праць студентів та молодих вчених.

 

Чекаємо Вас, шановні молоді вчені, магістри та бакалаври, наступного року.

З повагою оргкомітет конференції 2019р.

к.т.н., доц. кафедри БЖД  ДВНЗ «ПДАБА»  Пилипенко О.В.

к.т.н., доц. кафедри БЖД  ДВНЗ «ПДАБА»  Налисько М.М.

?>
вверх