25.05.2023

Готуємо освітянське поповнення

В ПДАБА завершились заняття за курсом  «Доброчесність і сучасні освітні технології  в освіті».

Омолодження викладацьких кадрів –  актуальне завдання для багатьох вишів країни. В ПДАБА до цього питання підійшли конструктивно.  Днями  30 слухачів  – здобувачів ІІІ рівня освіти завершили програму навчання за курсом «Доброчесність і сучасні освітні технології  в освіті».

Своїми знаннями, аби слухачі здобули потрібні  викладачу навички,   протягом  15 тижнів ділилась проректор з навчально-виховної роботи, професор державного управління   Галина ЄВСЄЄВА.

Заняття відбувались в онлайн форматі, а от фінальне, було вирішено провести у вигляду тренінгу, очно. Під час цього заняття слухачі змогли практично перевірити і відшліфувати здобуті знання. Розмова стосувалась  правильних підходів до викладання матеріалу, мотивації у навчанні, індивідуального підходу до кожного студента  і студентоцентризму. На тренінгу були продемонстровані різні педагогічні прийоми та інтерактивні програми для успішного ведення занять.

Майбутні  викладачі, доценти, кандидати наук, озброєні педагогічними знаннями, напевне, зможуть обрати викладацький шлях і якісно поповнити  славну когорту  професорсько-викладацького складу  академії.

?>
вверх