10.07.2020

ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ КВАША

Професори В. Л. Красовський і Е. М. Кваша

В 1955 році Е. М. Кваша почав навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті (ДІБІ). В період навчання доля звела Едуарда Миколайовича з такими відомими вченими і педагогами, як Всеволод Андрійович Бовін, Олександр Павлович Прусаков, Петро Сидорович Гвай, Пилип Михайлович Гітман, які справили значний вплив на вибір області наукових інтересів та життєвого шляху в цілому. Вже на четвертому курсі Едуард Миколайович захопився розрахунками просторових конструкцій у вигляді оболонок. В 1960 році закінчив з відзнакою ДІБІ і, працюючи в Придніпровському Промбудпроекті, а потім у Дніпропетровській філії НДІ будівельного виробництва, Е. М. Кваша разом з В. А. Бовіним розробляв практичний метод розрахунку довгих циліндричних оболонок, який уточнює теорію В. З. Власова.

У 1960 році тільки що організовану кафедру опору матеріалів очолив д. т. н., проф. Олександр Павлович Прусаков. Крім завідувача на новій кафедрі працювали шість молодих викладачів. Для забезпечення їх професійного зростання під керівництвом О. П. Прусакова при кафедрі відкрилася аспірантура. Першими аспірантами були Н. Г. Тамуров, потім Н. С. Божко, А. І. Холод, А. В. Плеханов та інші.

У 1965 році Едуард Миколайович повернувся в ДІБІ та наукова кар’єра майбутнього відомого вченого почалася з навчання в аспірантурі в період з 1965 по 1968 рр. під керівництвом проф. А. П. Прусакова. У 1970 році пройшов успішний захист кандидатської дисертації «Коливання та стійкість тришарових оболонок з фізично нелінійних матеріалів».

Викладацьку і педагогічну діяльність Е. М. Кваша розпочав на посаді асистента кафедри опору матеріалів (ОМ, 1968 – 1973), а потім продовжив на посаді доцента цієї ж кафедри (1973 – 1981).

Важливий напрям досліджень в області розрахунку багатошарових оболонок, закладене А. П. Прусаковим, було пов’язано з рішенням контактних задач для шаруватих анізотропних оболонок пневматичних шин, і виникло воно в 1976 р. у зв’язку з запитами промисловості. Дослідження виконувалися в рамках оборонного завдання уряду щодо створення великогабаритних шин для ракетних тягачів і кар’єрних самоскидів великої вантажопідйомності. Очолив цей напрям досліджень учень Олександра Павловича – к. т. н., доцент Едуард Миколайович Кваша.

З метою інтенсифікації досліджень він першим в СРСР побудував математичну модель і коректно вирішив контактну задачу взаємодії оболонки з пружною підставою. Результати досліджень та роботи, якими займався Едуард Миколайович, отримали широке поширення, відомі і викликали інтерес у Китаї, Польщі, Німеччини, Австрії, Франції, Японії, Росії, Білорусії. Це підтверджувалося успішно завершеним спільним проектом з Аахенським університетом, в рамках підтримки фондом Гумбольдта, в якому проф. Е. М. Кваша виступав як керівник напряму з розрахунку великогабаритних шаруватих тороїдальних резинокордних оболонок обертання. Використовуючи досвід по створенню великогабаритної шини 33.00-51, в цьому проекті була розроблена нова конструкція найбільшої в світі шини 40.00-57, діаметр якої більше 3,5 м. Результати розрахунків показали працездатність запропонованої конструкції в умовах експлуатації в українських кар’єрах.

Е. М. Кваша залишив викладацьку роботу на кафедрі ОМ і у 1981 р. став завідувати лабораторією механіки шин в НДІ великогабаритних шин, де вже працював учень А. П. Прусакова к. т. н. К. Ю. Растєряєв. Е. М. Кваші вдалося розробити спеціалізований програмний комплекс для розрахунку великогабаритних шин. Йому вперше вдалося вирішити ряд завдань по контактній взаємодії оболонок пневматичних шин з різного роду підставами. Розроблений на базі нової математичної моделі комплекс програм дозволив в результаті чисельного експерименту знаходити багато цікавих характеристик проектованих або досліджуваних шин, такі як розміри і форма контактної зони, напруження, деформації, розподіл температурних полів, ресурс каркаса, коефіцієнт опору коченню і безліч інших специфічних факторів при експлуатації цих складних шаруватих резинокордних оболонок.

1992 р. Е. М. Кваша успішно захистив по сукупності робіт докторську дисертацію «Контактні задачі анізотропних шаруватих оболонок пневматичних шин» та в 1996 р. повернувся на кафедру опору матеріалів рідного інституту, який до того часу вже змінив назву і став «Придніпровською державною академією будівництва та архітектури», на посаду професора кафедри опору матеріалів.

Дійсний член Академії будівництва України, д. т. н., проф. Е. М. Кваша керував науковим напрямом «Динамічні контактні задачі шаруватих пластин і оболонок». В рамках цієї тематики він підготував 10 кандидатів наук, опублікував близько 140 наукових праць, у тому числі три монографії.

Е. М. Кваша був Вченим секретарем Спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій при ПДАБА. Сьогодні на кафедрі будівельної механіки та опору матеріалів працюють багато його вихованців та учнів.

Також активну участь Едуард Миколайович брав у роботі Польсько-Українського семінару «Теоретичні основи будівництва». Багато років проф. Е. М. Кваша був членом редакційної колегії наукового комітету збірника, брав активну участь у рецензуванні наукових статей і у всіх організаційних питаннях.

Професора Едуарда Миколайовича Квашу завжди відрізняло шанобливе ставлення до колег. Він щедро ділився своїми знаннями і досвідом.

В. Л. Красовський,

професор кафедри будівельної

механіки та опору матеріалів

 

?>
вверх