18.04.2022

E-збірник матеріалів конференції «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття», березень 2022

Вiд iменi учасникiв конференцii “Наука і техніка: перспективи ХХІ століття” висловлюємо вдячнiсть викладачам кафедри iноземних мов за допомогу бакалаврам, магiстрам, аспiрантам ПДАБА у пiдготовцi матерiалiв конференцii на iноземних мовах. Особлива вдячнiсть i повага Соколовiй Катеринi Володимирiвнi, завiдувачцi кафедри iноземних мов, яка старанно i професiйно зiбрала i вiдредагувала всi матерiали конференцii, i, як результат, збiрник тез побачив свiт i, у такий нелегкий час, принic радiсть всiм учасникам конференцii.

З найкращими побажаннями, студенти та молоді вчені ПДАБА.

?>
вверх